Aktualności Aktualności

Szkolenia do programu Czyste Powietrze będą w każdej gminie! Znamy szczegóły!

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
szkolenia program czyste powietrze

Jak udało się ustalić redakcji GLOBEnergia – szkolenia przygotowujące do realizacji inwestycji w ramach programu Czyste Powietrze odbędą się w każdej gminie w Polsce.

Szkolenia będą prowadzić eksperci, a dokładnie dwie osoby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poszczególnych województw, jeden ekspert z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i prawdopodobnie przedstawiciel BOŚ Banku.

Powołując się na informacje jakie udało nam się zdobyć, harmonogramy szkoleń są obecnie akceptowane w Ministerstwie, stąd brak ich jeszcze na stronach gmin.

Tematyka szkoleń

W szkoleniach będzie mógł uczestniczyć każdy mieszkaniec. Głównym punktem spotkań będzie niewątpliwie wzór wniosku oraz instrukcja jego wypełniania i przygotowania załączników. Nieoficjalnie wiadomo, iż sam wniosek będzie można składać w wersji papierowej lub elektronicznej. W ramach danego naboru Wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na to samo przedsięwzięcie.

Cały czas trwają intensywne prace nad ostateczną wersją wniosku, jednak wszystko na to wskazuje, że nie będzie “łatwy” do wypełnienia. Program daje możliwość sięgnięcia po dotację, pożyczkę lub zarówno dotację jak i pożyczkę. Udogodnieniem będzie możliwość złożenia wniosku na jednym formularzu w przypadku ubiegania się zarówno o pożyczkę jak i dotację.

Z redakcyjnych informacji wynika, podczas szkoleń przekazywane będą również informacje o

  • zakresie rzeczowym przedsięwzięć w Programie Czyste Powietrze,
  • o wymaganiach technicznych dla wykorzystywanych wyrobów budowlanych, instalowanych urządzeń i wykonywanych robót,
  • wymaganiach dla branżowej dokumentacji projektowej (jeśli nasze przedsięwzięcie będzie wymagało przygotowania takowej dokumentacji).

Omawiane będą warunki udzielania dofinansowania w formie dotacji oraz w formie pożyczki, dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem do dofinansowania, wygląd umowy o dofinansowanie, oraz dokumenty, które trzeba będzie przedstawić celem rozliczenia dotacji lub pożyczki.

Dlaczego przedstawiciel BOŚ Banku na szkoleniach?

Zastanawiacie się zapewne, jaka będzie rola przedstawiciela BOŚ Banku na szkoleniach. Otóż tak jak pisaliśmy już kilkakrotnie, dofinansowanie będzie udzielane w formie bezzwrotnej i w formie pożyczek. O ile pożyczki na koszty kwalifikowane będą udzielane przez poszczególnie Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, to prawdopodobnie BOŚ Bank będzie oferował pożyczki na koszty niekwalifikowane.

Koszty kwalifikowane w zależności od rodzaju budynku

Przypomnijmy, że w przypadku istniejących budynków jednorodzinnych, do dofinansowania kwalifikują się koszty związane z wymianą źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
Alternatywą dla starych kotłów węglowych mogą być węzły cieplne, piątej klasy kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła.

Do dofinansowania wliczają się dodatkowo koszty związane z pracami w zakresie poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza takie jak:

  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego, w tym: ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic ogrzewanych, dachów, stropodachów, stropów nad przejazdami, podłóg na gruncie.
  • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, w tym: ścian wewnętrznych, stropów pod nieogrzewanymi poddaszami, stropów nad pomieszczeniami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi.
  • Montaż lub wymiana stolarki zewnętrznej w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, drzwi.
  • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi.
  • Zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej: kolektorów słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych.
  • Montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

W zakresie przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia do dofinansowania kwalifikuje się koszt wykonania audytu energetycznego oraz koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej. W przypadku prac związanych z efektywnością energetyczną kwalifikuje się zakres rzeczowy przedsięwzięcia wynikający z audytu energetycznego przedsięwzięcia lub uproszczonej analizy zawartej we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku nowo budowanych domów do kosztów kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła. Są nimi węzły cieplne, piątej klasy kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasę), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjnych oraz pompy ciepła.

Przypominamy, że szczegółowe informacje o programie Czyste Powietrze znajdziecie Państwo na stronie Termomodernizacja.pl