Aktualności Aktualności

Szkolenia fotowoltaiczne UDT – możliwość zdobycia uprawnień montera

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Instytut Doradztwa Sp. z. o. o. zaprasza na  praktyczne kursy montażu ogniw fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Są one prowadzone w akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodku kształcenia ustawicznego wpisanym do rejestru usług szkoleniowych.

Możliwość zdobycia uprawnień w zakresie montażu fotowoltaiki i pomp ciepła

Instytut posiada fachowych wykładowców z doświadczeniem praktycznym, nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć oraz budynek eko- energetyczny z zapleczem szkoleniowym i noclegowym.

Uczestnikom naszych kursów Instytut zapewnia:

- zaświadczenia UDT  umożliwiające podejście do egzaminu państwowego,

- pełne wyżywienie i zakwaterowanie podczas kursu .

Termin szkolenia: 25-26 IX ( 16 h zajęć , zaświadczenie UDT)

Cena szkolenia: 600 zł ( zwolnione z VAT jako szkolenie zawodowe).

Cena nie obejmuje noclegu i pełnego wyżywienia. Jest to dodatkowy koszt w kwocie 150 zł.

Miejsce szkolenia: Eko -  Energetyczne Centrum Szkoleń  OZE w Suchorabie;

Suchoraba 12, 32-005 Niepołomice.

Cena egzaminu państwowego w zakresie systemów fotowoltaicznych/ pomp ciepła:  809,44 zł osoba.

Najbliższy termin egzaminu państwowego w Tarnowie: 12.10.2017 rok

Więcej informacji o szkoleniach z zakresu OZE dostępne na stronie: www.szkoleniaakredytowane.pl

Kurs na montera instalacji fotowoltaicznych - możliwość zdobycia państwowych kwalifikacji

Program kursu skupia się na technicznych aspektach fotowoltaiki, umożliwiając zdobycie wiedzy dotyczącej zarówno montażu, jak również planowania i projektowania instalacji fotowoltaicznych. Od podstaw fotowoltaiki do rozruchu systemu, uczestnicy mają okazję poznać każdy aspekt instalacji fotowoltaicznej, włącznie z podłączeniem do sieci. Dzięki praktycznym i teoretycznym zajęciom uczestnicy dowiadują się o aktualnych korzyściach finansowych oraz zaletach wynikających z zainstalowania  PV, jak również zapoznają się z elementami systemu, sprzętem pomiarowym i montażem całego systemu. Kurs jest przygotowaniem do egzaminu państwowego realizowanego przez ośrodki UDT w całym kraju.

Kompleksowy program obejmujący wszechstronne zagadnienia

W programie szkolenia uwzględniono następujące aspekty:

 1. Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji i małych instalacji fotowoltaicznych, warunki uzyskania i przyczyny utraty certyfikatu.
 2. Historia i perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Europie i na świecie. Podstawowe terminy i definicje stosowania i wykorzystywania instalacji fotowoltaicznych.
 3. Przepisy krajowe dotyczące stosowania i wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy dotyczące montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznych. Polskie normy oraz specyfikacje techniczne związane z grupą tematyczną.
 4. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy pracy, ochrony przeciw porażeniowej oraz środowiska stosowane w czasie instalowania - identyfikacyjna zagrożeń. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu instalacji.
 5. Konwersja fotowoltaiczna – podstawy fizyczne; struktura i charakterystyka techniczna. Ogniwo słoneczne – budowa i zasady działania. Struktura i charakterystyka techniczna ogniw słonecznych i pozostałych elementów systemu. Standardowe warunki badania. Łączenie ogniw w moduły oraz modułów w zestawy.
 6. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego. Ogniwa z krzemu polikrystalicznego. Ogniwa z krzemu cienkowarstwowe (amorficzne, mikrokrystaliczne).
 7. Akumulatory w autonomicznych systemach fotowoltaicznych. Regulatory ładowania. Typy falowników/inwerterów w systemach fotowoltaicznych. Elementy instalacyjne (w szczególności kable, złącza, wyłączniki, bezpieczniki). Zabezpieczenia i ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa w systemach fotowoltaicznych. Istniejąca instalacja odgromowa. Określenie wymagań dla instalacji odgromowej, uziemienia i systemu (instalacji) ograniczania przepięć. Program utrzymania.
 8. Systemy wydzielone i autonomiczne. Systemy podłączone do sieci energetycznej z magazynowaniem i bez magazynowania energii elektrycznej. Systemy mieszane (hybrydowe) (w szczególności system fotowoltaiczny połączony z małymi turbinami wiatrowymi, generatorami spalinowymi oraz ogniwami wodorowymi).
 9. Sposoby montażu konstrukcji wsporczych i profili mocujących moduły fotowoltaiczne. Określanie lokalizacji, kierunku i nachylenia ogniwa słonecznego, nasłonecznienia, warunków klimatycznych, oraz metod/technik instalacyjnych w zależności od miejsca montażu. Miejsce dostępu dla instalacji (powierzchnia, ustawienie względem horyzontu i kierunku geograficznego południa). Elementy zacieniające. Zagadnienia wytrzymałościowe w przypadku budynków (dachy, fasady).
 10. Profile energetyczne odbiorników. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pogodowych. Wymiarowanie systemu. Wybór rodzaju i mocy modułów fotowoltaicznych, konfigurowanie generatora fotowoltaicznego. Wymaganych przekrojów przewodów połączeniowych.
 11. Przykłady systemów autonomicznych. Elementy systemów autonomicznych. Zasilanie awaryjne. Ocena i protokoły badań.
 12. Obliczanie powierzchni systemu i wielkości znamionowych systemu, niezbędnych podsystemów i urządzeń oraz odpowiedniego osprzętu. Wybór falownika/inwertera jako przetwornika energii; funkcje bezpieczeństwa falownika/inwertera; określanie sprawności falownika/inwertera. Dopasowanie generatora do falownika/inwertera. Synchronizacja systemu z siecią elektroenergetyczną.
 13. Plan instalacji. Narzędzia i wyposażenie do montażu. Zasady praktyczne instalacji modułu, dobór i wymiarowanie przewodów oraz kabli. Konfigurowanie parametrów i komunikacja z regulatorem ładowania oraz falownikiem sieciowym
 14. Montaż modułów fotowoltaicznych na przykładowych konstrukcjach wsporczych.
 15. Montaż i uruchomienie systemu autonomicznego. Współpraca z akumulatorami w systemach autonomicznych.
 16. Montaż i uruchomienie systemu przyłączonego do sieci.
 17. Ograniczanie przepięć. Instalacja odgromowa oraz instalacja uziemienia. Analiza typowych błędów montażowych instalacji. Warunki odbioru i dokumentacja techniczna instalacji.
 18. Montaż systemów fotowoltaicznych zintegrowanych z budynkami i konstrukcjami budowlanymi (BIPV) i systemów niezintegrowanych (BAPV).
 19. Charakterystyki prądowo-napięciowe modułów. Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych modułów bądź generatorów fotowoltaicznych Czynniki mające wpływ na wydajność pracy. Pomiar parametrów ogniwa albo modułu słonecznego w warunkach standardowych (STC); wpływ natężenia promieniowania i temperatury na parametry elektryczne ogniwa/modułu. Ocena pracy systemu – analiza wskaźników jakości. Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego – wytyczne i wymagania dotyczące pomiarów i ich analiza. Badania termowizyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mają obowiązek wypełnić kartę uczestnictwa, dostępną do pobrania na stronie (http://www.szkoleniaakredytowane.pl).