Szkolenie na certyfikowanego instalatora PV

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zapraszamy na szkolenie na certyfikowanego instalatora SPIRVENT, które odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2017 r.

Uczestnicząc w szkoleniu SPIRVENT można uczyć się od najlepszych podnosząc swoje kwalifikacje, a tym samym więcej zarabiać.

14.12.2017 r.

Prowadzący: Kamila Laskowicz-Czaja – Specjalista ds. marketingu i koordynacji szkoleń
9.30-10.00 – Powitanie uczestników, wprowadzenie
10.00-10.30 – Misja SPIRVENT i jego produkty

Prowadzący: Maciej Dolata – Prezes Zarządu Siliton
10.30-11.15 – Instalacje fotowoltaiczne ogólnie
11.15-11.30 – Przerwa kawowa
11.30-14.30 – Dobór i projektowanie systemów fotowoltaicznych
14.30-15.15 – Przerwa obiadowa
15.15-17.00 – Praktyczne elementy montażu
19.00 – Wspólna kolacja

15.12.2107 r.

Prowadzący: Kamila Laskowicz-Czaja – Specjalista ds. marketingu i koordynacji szkoleń
8.30-9.00 – Powitanie uczestników, wprowadzenie

Prowadzący: Izydor Jaszczak – Regionalny Kierownik Sprzedaży
9.00-10.00 – System Wolta
10.00-11.15 – Montaż urządzeń SPIRVENT
11.15-11.30 – Przerwa kawowa
11.30-13.00 – Konfiguracja systemu SPIRVENT
13.00-13.45 – Przerwa obiadowa
13.45-14.30 – Serwis instalacji

Prowadzący: Łukasz Tylkowski – Prezes Zarządu SPIRVENT
14.30- 15.30 – Z nami wygrasz przetarg
- Jak dobrze napisać SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
- Zalety dla gmin
- Rola Projektantów w instalacji PV
15.30-16.00 – Test oraz wręczenie certyfikatu i nagrody

Miejsce szkolenia
Siedziba firmy SPIRVENT (Pokrzywno 4A, 61-315 Poznań) lub hotel „Pałacyk pod Lipami” (ul. Poznańska 35, 62-020, Swarzędz k. Poznania)
Miejsce szkolenia uzależnione jest od liczby uczestników.

Zgłoszenie
W celu wzięcia udziału w szkoleniu zgłoszenie może nastąpić telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Telefon: 536 405 408, e-mail: kamila.laskowicz-czaja@spirvent.pl

Potwierdzenie zgłoszenia zawiera szczegóły organizacyjne i jest wysyłane tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
Zgłoszenie jest wiążące dla obu stron i stanowi podstawę do wystawienia faktury przez firmę SPIRVENT.

Opłata
700,00 brutto (bez noclegu)
800,00 brutto (z jednym noclegiem)
900,00 brutto (z dwoma noclegami)

Opłatę należy uiścić na rachunek o numerze:
49 1020 4027 0000 1102 1279 0210
„Spirvent sp. z o.o.” sp. k.
ul. Polna 2C, 64-600 Oborniki
w tytule wpisując „Opłata za szkolenie”

Cena szkolenia obejmuje:
• Udział w dwudniowym szkoleniu
• Śniadania (opcja z noclegiem), obiady i kolację
• Noclegi (opcja z noclegiem)
• Przewodnik instalatora SPIRVENT
• Oprogramowanie i materiały techniczne SPIRVENT na karcie USB
• Sondę serwisową
• Certyfikat ukończenia szkolenia
• Voucher 10% zniżki na zakup sprzętu SPIRVENT
• Możliwość wylosowania lub zakupienia książki „Instalacje fotowoltaiczne” Bogdana Szymańskiego w promocyjnej cenie

Hotel
„Pałacyk pod Lipami”
ul. Poznańska 35
62-020 Swarzędz k. Poznania
www.palacyk.com.pl

Rezygnacja
Rezygnację należy zgłosić najpóźniej 7 dni przez rozpoczęciem szkolenia telefonicznie lub pisemnie. Opłata w takiej sytuacji jest zwracana. W przypadku niedotrzymania terminu rezygnacji z uczestnictwa lub braku udziału w seminarium, pobierana będzie pełna opłata.

Odwołanie szkolenia
W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń, SPIRVENT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, a tym samym powiadomieniu uczestników oraz pełny zwrot opłaty.

Źródło: Spirvent

Zobacz również