Jak poinformował Piotr Woźny, zgodnie z zapowiedzią Premiera Morawieckiego, wszystkie budynki oświatowe w Polsce zostaną włączone do programu Czyste Powietrze, jako oazy czystego powietrza. Nowy prezes NFOŚIGW skierował do central głównych związków zawodowych nauczycielskich zaproszenie do rozmów na ten temat. Na razie, szkoły mają zostać wzbogacone o oczyszczacze powietrza, by dzieci mogły oddychać w szkołach czystym i świeżym powietrzem. To jeden z projektów programu Czyste Powietrze.

Edukacyjna sieć antysmogowa

Oprócz tego, szkoły mogą zostać dołączane do edukacyjnej sieci antysmogowej. ESA to projekt edukacyjny w szkołach. Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program informacyjny na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jego jakość. Szkoły – jako instytucje kształcące dzieci i młodzież oraz ważne ośrodki opiniotwórcze – są właściwym miejscem, w którym wiedzę należy upowszechniać i pomagać społeczności lokalnej w identyfikacji i zrozumieniu problemów, mających wpływ na jakość życia.

Mapa szkół objętych programem ESA, źródło: ESA

Szkoły, biorące udział w projekcie „ESA”, zostały wyposażone w mierniki, oznaczające jakość powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności. Uczniowie wykorzystując dane archiwalne mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji, z czynnikami atmosferycznymi.

Obecnie w sieci znajduje się 337 szkół, w zajęciach wzięło udział ponad 50 tysięcy dzieci oraz ponad 30 tysięcy dorosłych. W sieci znajduje się te ponad 3 tysiące przeszkolonych nauczycieli.

Czyste powietrze w szkołach

Teraz rusza program, który wszystkie budynki oświatowe w Polsce ma włączyć do programu Czyste Powietrze i pozwolić na instalację oczyszczaczy powietrza.

Jak pisze nowy prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, szkoły mają zostać oazami czystego powietrza. Piotr Woźny skierował do central głównych związków zawodowych nauczycielskich zaproszenie do rozmów na temat nowego programu.

Być może wreszcie wszystkie dzieci będą mogły spokojnie odetchnąć w swoich szkołach!

 

Redakcja GLOBEnergia