Energetyka wiatrowa w Polsce zaczęła rozwijać się we wczesnych latach 90. XX wieku. Pierwsza elektrownia wiatrowa w Polsce została wybudowana w roku 1991 przy Elektrowni Wodnej w Żarnowcu. Była to jedna turbina wiatrowa firmy Nordtank o mocy 150 kW.

Obecnie znajduje się tam farma wiatrowa Lisewo. Pierwszą komercyjną farmą wiatrową była uruchomiona w kwietniu 2001 roku farma Barzowice. Składała się z sześciu turbin o łącznej mocy zainstalowanej 5 MW. Od 2005 roku możemy zauważyć dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Większość mocy zainstalowanej skupiona jest w 50 największych farmach wiatrowych, znajdujących się przede wszystkim w północnej części kraju.
Łączna moc zainstalowana w farmach wiatrowych funkcjonujących w Polsce na koniec 2013 r. wynosiła 3 390 MW. Zatem przyrost w porównaniu do 2012 roku wyniósł prawie 900 MW. Wielkość produkcji energii elektrycznej z energetyki wiatrowej w ciągu ostatnich lat wzrosła skokowo z poziomu 14 GWh w 2001 roku do ponad 5 822 GWh w 2013 roku.
Tempo rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce w ostatnich latach wyraźnie wzrosło. Wg danych zawartych w raporcie “Renewable energy country attractiveness indices” (Ernst & Young, luty 2013 r.) Polska zajmuje 8. miejsce pod względem atrakcyjności dla rynku energetyki wiatrowej. W związku z tym w Polsce istnieje ponad 800 instalacji wiatrowych, a udział energii produkowanej za pośrednictwem turbin wiatrowych wynosi 3,6% całej produkowanej energii elektrycznej (stan na grudzień 2013 r.).
Pomimo istniejących przeszkód natury prawnej oraz rynkowej firmy inwestujące w energetykę wiatrową uważają Polskę za kraj o znaczącym potencjale dla wykorzystania tego właśnie źródła energii. Polska została zakwalifikowana jako jeden z 12 głównych rynków zbytu dla turbin wiatrowych. Zdecydowana większość polskiego rynku turbin wiatrowych (70%)zdominowana jest przez 5 korporacji: Vestas (30% udziału), Gamesa (17%), GE (9%), Enercon (7%) oraz Senvion (7%). Reszta (30%) podzielona jest pomiędzy innych dostawców, spośród których można wyróżnić: Furhländer, Siemens oraz Nordex.

Prognoza rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce przewiduje zainstalowanie mocy wynoszącej ok. 13 GW w 2020 r. – w tym 11 GW w lądowych farmach wiatrowych, 1,5 GW w morskich farmach wiatrowych oraz 600 MW w małych elektrowniach wiatrowych. Udział elektrowni wiatrowych w produkcji energii elektrycznej będzie szybko wzrastać, do 24% w 2020 r. i prawie 45% w 2030 r. Najwięcej farm wiatrowych w Polsce zlokalizowanych jest na północnym zachodzie. Liderami są województwa: zachodniopomorskie (836,9 MW mocy zainstalowanej), pomorskie (312,2 MW) oraz kujawsko-pomorskie (296,1 MW) (stan na czerwiec 2013 r.).

wiatr mapa

Największą elektrownią wiatrową w Polsce jest elektrownia Margonin zlokalizowana w województwie wielkopolskim. Realizacja projektu zakończyła się w 2010 roku. Składa się ona z 60 turbin firmy Gamesa (model G90) o łącznej mocy 120 MW. Wieże turbin mają wysokość 100 m, a długość łopat wirników wynosi 45 metrów. Są one zgrupowane na dwóch obszarach o powierzchni 50 km2 każdy. Siłownie wyposażone są w generator wytwarzający prąd o napięciu 690 V oraz w transformator wewnętrzny przetwarzający prąd na napięcie 30 kV.

wiatr wykres

Drugą co do wielkości farmą wiatrową w Polsce jest elektrownia Karścino. Została wybudowana w latach 2007–2009 na polach pomiędzy miejscowościami Mołtowo i Karścino. Zlokalizowana jest na powierzchni około 500 ha, a jej całkowita moc znamionowa wynosi niewiele mniej niż w przypadku elektrowni Margonin – 90 MW. Składa się również z 60 turbin wiatrowych, lecz wyprodukowanych przez największego wytwórcę na świecie, firmę Vestas. Inwestorem była hiszpańska spółka Iberdrola, która na początku 2013 roku sprzedała elektrownię polskiej Grupie Kapitałowej Energa. Jeden z największych dostawców prądu w Polsce kupił tę farmę wiatrową za około 1,1 mld zł.
Farma wiatrowa Darłowo będzie jednym z największych kompleksów w Europie. Przedsięwzięcie to zlokalizowano w województwie zachodniopomorskim na obszarze gminy Darłowo. Zespół siłowni w swojej finalnej wersji będzie składał się ze 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 250 MW. W grudniu 2013 roku na terenie gminy Darłowo działało już 96 turbin, co czyniło ten kompleks największym tego typu w kraju, chociaż nie jest on jeszcze oddany do użytku w 100%.
Drugim godnym uwagi projektem jest farma wiatrowa Silesia.

Autorzy: R. Kozioł, B. Liana, K. Midura AGH WGGiOŚ KSE, KN „GRZAŁA”
Źródło:
• Sztuba W. (red.), Horodko K., Leśniewski Ł., Kajetanowicz K., Matuszewska E., Palusiński M., Prusak M., Ratajczak M., Sołtysiak D., Trzeciak M., listopad 2013. Energetyka wiatrowa w Polsce. TPA Horwath, BSJP Sp. k., Invest in Poland, Warszawa.
• Wiśniewski G (red.)., Michałowska-Knap K.,  P., Oniszk-Popławska A., Regulski P., listopad 2009. Wizja rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r. Instytut Energetyki Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa.
• Global wind report – annual market update 2013. GWEC, listopad 2013.
• Renewable energy country attractiveness indices. Ernst & Young, luty 2013.
• www.dziennikbaltycki.pl
• www.ieo.pl
• www.media.energa.pl
• www.oikos.cna.org.pl
• www.polishwindenergy.com
• www.pwea.pl
• www.strefabiznesu.nto.pl
• www.wind-power.pl
• www.wnp.pl

Cały artykuł  w GLOBEnergia 4/2014

okladka 4 2014