Inżynierowie z Brunel University w Londynie stworzyli „drzewo energetyczne” z e – liśćmi, które wytwarzają energię ze słońca oraz poruszają się z powiewem wiatru, generując jednocześnie energię. Niemal 5 – metrowe drzewo może wytworzyć prawie trzykrotnie więcej energii, niż przeciętna rodzina zużywa w ciągu roku.

Niezwykłe drzewo – rewolucja w energetyce: wychwyt energii słonecznej, wiatru i otoczenia

Drzewo energetyczne działa jak gigantyczny panel fotowoltaiczny połączony z turbiną wiatrową. Im bardziej słoneczny i wietrzny dzień, tym więcej energii wytwarza drzewo. „Chcieliśmy, aby liście wyglądały jak prawdziwe, więc użyliśmy ogniw fotowoltaicznych pokrytych zieloną plazmą w celu uzyskania jak najbardziej naturalnego wyglądu” – powiedział Dr Zahir Dehouche z Brunel University. „Pomysł polega na stworzeniu atrakcyjnego wizualnie drzewa, które jednocześnie wytwarza energię z wiatru i słońca. Wygląda bardzo efektownie, jak instalacja artystyczna jednocześnie będąca systemem generującym energię„.  Zainspirowane naturą, e-liście są stworzone z cienkiego filmu fotowoltaicznego, zawiniętego w ochronną zieloną warstwę, wystarczająco wiotkie i elastyczne, aby poruszać się wraz z powiewami nawet lekkiego wiatru. Gałęzie oraz ogonki liści zawierają wstążki piezoelektryku, który umożliwia wychwytywanie energii kinetycznej, gdy się poruszają. Dzięki temu słońce, wiatr a nawet krople deszczu przyczyniają się do wytwarzania energii przez innowacyjną instalację.

Przyszłość generacji rozproszonej i element miejskiego krajobrazu

Energia wytwarzana przez drzewo będzie transportowana poprzez podziemne kable do bezpośrednio do domów. Nadwyżki energii mogą być magazynowane w akumulatorach i sprzedawane do sieci. Projektanci sugerują, że potencjalni producenci mogą wyposażyć drzewo w wykonany z materiałów nadających się do recyklingu pień. Mógłby on zawierać światła uliczne bądź akumulatory umożliwiające ładowanie samochodów elektrycznych i drobnych urządzeń elektronicznych, takich jak telefony komórkowe. Na obszarach o szczególnie dużym usłonecznieniu drzewo może być niezwykle wydajne – z tego względu jest to atrakcyjna propozycja zwłaszcza dla państw rozwijających się. W takich krajach mogłoby pomóc w przypadku blackoutów (przypadkowych wyłączeń dostaw energii) spowodowanych zbyt dużym zużyciem prądu. Jest to duża szansa dla takich państw, które ze względu na fazę rozwoju, w jakiej się znajdują, charakteryzują się zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną.

 

Wynalazek inżynierów z Wielkiej Brytanii poprawi bezpieczeństwo energetyczne

Studenci kierunków związanych z projektowaniem i inżynierią stworzyli koncept drzewa oraz przetestowali prototyp e – liści dla londyńskiego start – upu z branży odnawialnych źródeł energii, Solar Botanic. Team uważa, że dogodnymi lokalizacjami dla drzew energetycznych byłyby np. główne ulice i deptaki, nadmorskie bulwary i parki biznesowe. „Drzewo energetyczne jest rzeźbą zapraszającą ludzi do połączenia się z odnawialną energią„, mówi projektantka Elise Hounslow. „Pokazuje, że energetyka odnawialna nie musi być nieestetyczna i szpecąca, może być piękna i sprawiać, że czujemy się zadowoleni z coraz powszechniejszego jej stosowania dla bardziej ekologicznej przyszłości”.

Solar Botanic zamierza rozpocząć budowę pierwszego, pełnowymiarowego drzewa energetycznego pod koniec bieżącego roku. Niemal 5 – metrowa konstrukcja będzie wytwarzać przynajmniej 12 000 kW rocznie. Drzewo energetyczne będzie kosztować około 15 000 funtów, z każdym liściem kosztującym mniej niż 3 funty.

 

Źródła: www.sunwindenergy.com, www.solarbotanic.com

 

 

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia