Sztuczne słońce w Katowicach

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zaawansowany sprzęt do audytowania energetycznego budynków, sztuczne słońce do testowania kolektorów czy data center do gromadzenia danych – to niektóre elementy specjalistycznego laboratorium do badania OZE, jakie powstanie
w Katowicach w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Wartość inwestycji wyniesie prawie 97 mln zł.

Umowę w tej sprawie podpisali właśnie przedstawiciele Euro-Centrum i Dariusz Szewczyk, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.
- Poprzez ten projekt Park będzie realizował część państwowej polityki energetycznej w zakresie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – mówi Roman Trzaskalik, prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum. 

Ideą projektu jest rozbudowa infrastruktury technicznej Parku Naukowo–Technologicznego Euro–Centrum w Katowicach i stworzenie na Śląsku pierwszych laboratoriów do rozwoju technologii energooszczędnych i odnawialnych źródeł energii. Inwestycja zakłada budowę biurowca pasywnego o powierzchni przeszło 6 335 m2 oraz rewitalizację kolejnego budynku o powierzchni przeszło 738 m2.

W pierwszym z budynków powstaną pomieszczenia na laboratoria wyposażone m.in. w instalację chłodu technologicznego oraz szerokie łącza  światłowodowe. Wśród nich znajdą się wysokie (9-metrowe) hale przygotowane dla urządzeń wysokogabarytowych. To oferta przede wszystkim skierowana dla innowacyjnych firm technologicznych, zwłaszcza z branży OZE. W biurowcu znajdzie się także ośrodek przetwarzania i archiwizacji danych oraz powierzchnia biurowa dostosowana do potrzeb firm technologicznych.

W drugim budynku powstaną specjalistyczne laboratoria do testowania kolektorów i systemów słonecznych (tzw. sztuczne słońce), a także laboratorium dla potrzeb prowadzenia audytu energetycznego budynków. Obiekt będzie też siedzibą Centrum Szkoleniowego Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych. Z jego usług będą mogli korzystać instalatorzy pomp ciepła, kolektorów słonecznych, systemów wentylacji i kotłów na paliwa stałe.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w ramach projektu świadczyć będzie także specjalistyczne usługi badawczo-rozwojowe, doradcze i szkoleniowe. Odbiorcami oferty mają być firmy technologiczne działające w branży poszanowania energii i OZE.

Całość finansowana zostanie w ramach projektu „Utworzenie Parku Naukowo– Technologicznego Euro – Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowanego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szacunkowa wartości inwestycji to ok. 97 mln zł. Wsparcie Projektu ze środków EFRR wyniesie 58 609 999,99 zł. Łączna wartość wsparcia to 68 952 941,17 zł.

Dodatkowych informacji udziela:
Dawid Szarański
K: 607 643 556
T: 32 783 43 32
E: d.szaranski@euro-centrum.com.pl

źródło: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach