SPIN Małopolskie Centra Transferu Wiedzy to świetna propozycja dla przedsiębiorców, którzy szukają sposobów na rozwinięcie swojej działalności. Dzięki współpracy samorządu województwa z trzema największymi małopolskimi uczelniami – Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Krakowską i Uniwersytetem Jagiellońskim – mają oni możliwość wziąć udział w projekcie SPIN i… znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania! Uczestnicy programu mogą liczyć na wsparcie naukowców i specjalistów, zwłaszcza tych, którzy działają w trzech kluczowych dla Małopolski dziedzinach: energia zrównoważona, nauki o życiu oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini działa w branży odnawialnych źródeł energii. Czym konkretnie się zajmuje? Między innymi badaniami na rzecz zmniejszenia kosztów energii w budynkach, wymiany źródeł ciepła czy energią elektryczną. Specjaliści centrum udzielają również porad na temat możliwości zastosowania i sparametryzowania pomp ciepła, fotowoltaiki, kotłów na biomasę, a także optymalizacji doboru tych źródeł do danego budynku. Firmom z branży odnawialnych źródeł energii placówka umożliwia z kolei współpracę i dostęp do specjalistycznych urządzeń. Przedsiębiorcy mogą także liczyć na wsparcie pracowników, jeżeli chodzi o rozwój badań i zwiększenie ich innowacyjności.

Centrum stwarza także warunki dla wymiany pomysłów, idei, jak również łączy firmy, których rozwiązania mogą okazać się nową jakością w branży OZE. Placówka nawiązuje kontakty z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, włącza się w polskie i międzynarodowe projekty, budując bazę dobrych praktyk, oraz pozyskuje potencjalnych partnerów biznesowych dla małopolskich firm. Współpraca ta ma podnieść innowacyjność oferowanych przez nie usług. Centrum włącza się również w proces identyfikacji nowych rynków zbytu dla innowacyjnych technologii oraz produktów oferowanych przez firmy.

Dzięki projektowi SPIN, mali i średni Przedsiębiorcy z Małopolski mogą liczyć na bezpłatną pomoc w zakresie rozwoju firmy i podniesienia jej konkurencyjności.

Dowiedz się więcej o tym, jak wziąć udział w projekcie:

www.spin.malopolska.pl oraz www.miekinia.agh.edu.pl

mgr. inż.

Jarosław Kotyza

Kierownik Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii WGGiOŚ AGH w Miękini
Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, KATEDRA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH