Wyjaśnialiśmy wtedy, że zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, właściciel instalacji fotowoltaicznej, będący osobą fizyczną, który wytwarza energię na potrzeby własne nie prowadzi działalności gospodarczej, a nadwyżki rozlicza z zakładem energetycznym bezgotówkowo.

Co więcej, w obecnej sytuacji wprowadzanie energii elektrycznej do sieci, a także pobieranie tej energii z sieci przez prosumenta, nie są świadczeniem usług ani sprzedażą w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Taki system nie jest jednak popularny w innych krajach. W Szwecji prosument płaci podatek z tytułu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co wynika z innego sposobu rozliczenia się z energii z przedsiębiorstwem energetycznym.

Szwecja jednak ma plan, by obniżyć ten podatek aż o 98%. Rząd szwedzki przedłożył już dokumenty obniżające podatek od energii elektrycznej wytwarzanej przez generatory energii ze źródeł odnawialnych o mocy do 255 kW, zużywanej na potrzeby własne. Jeżeli zostaną one pozytywnie rozpatrzone, wejdzie on w życie najpóźniej w styczniu 2018 roku.

Rząd ogłosił plan skutecznego zniesienia podatku w przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy do 255 kW już w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy jednak, minister finansów Szwecji Magdalena Andersson powiedziała, że ​​podatek nie może zostać całkowicie anulowany ze względów technicznych, ale potwierdziła, że ​​zostanie on zmniejszony o 98%.

Zgodnie z dokumentem przedłożonym Parlamentowi, podatek zostałby obniżony z 0,295 SEK (0,03 USD) za kWh do 0,05 SEK (0,005 USD) za kWh. Rząd powiedział, że nowe przepisy mają wejść w życie od 1 lipca 2017 r. Jeśli się to nie uda, obniżenie podatku najpóźniej będzie miało miejsce w styczniu, 2018 roku.

Rząd podkreślił również, że zamierza całkowicie usunąć podatek. Podjęto już nawet stosowne rozmowy w tej sprawie z właściwymi organami UE.

Podatki to nie wszystko!

Kilka dni wcześniej szwedzki rząd zapowiedział również kolejny plan zniesienia pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych. Ma to być elementu szerszego pakietu uproszczeń budowlanych stawiających na odnawialne źródła energii, nad którym cały czas prowadzone są prace.

Celem długoterminowym tych wszystkich działań jest ogłoszony w lecie 2016 roku plan, by do 2040 roku Szwecja była zasilania w 100% ze źródeł odnawialnych.

Źródło: PV-magazine

Redakcja GLOBEnergia