Szwecja jest 17. krajem w Unii Europejskiej pod kątem mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Według Raportu EurObesrv’ER, na koniec 2019 roku skumulowana moc pochodząca z fotowoltaiki w tym kraju wyniosła 698 MW, przy czym tylko w ubiegłym roku zainstalowano 270 MW nowych mocy. Można więc powiedzieć, że Szwecja zdecydowanie nie jest pionierem w Europie jeśli chodzi o fotowoltaikę. Czy decyzja wycofania się z dotychczasowego programu wsparcia dachowych instalacji fotowoltaicznych będzie skutkowała gwałtownym zahamowaniem rozwoju branży OZE skupionej na pozyskiwaniu energii ze Słońca?

Zagrożenie dla rozwoju fotowoltaiki

Svensk Solenergi (szwedzki organ przemysłu słonecznego) zaznaczył, że zamknięcie programu może zatrzymać krajowy rynek fotowoltaiki. To właśnie wsparcie finansowe było głównym bodźcem rozwoju energii słonecznej w Szwecji.

Z drugiej strony Rząd Szwecji zwrócił uwagę na skutki wywołane pandemią – w Szwecji przełożyło się to na opóźnienie wielu trwających inwestycji. Z tego powodu zdecydowano na przesunięcie terminu zakończenia projektów z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r.

Inne źródła wsparcia?

Władze szwedzkie oświadczyły, że nadal będą wspierać energię słoneczną i że program zostanie zastąpiony nieokreślonymi ulgami podatkowymi od stycznia, jednak okazuje się, że źródła wsparcia nie będą dotyczyły każdego.

Proponowane odliczenie podatku będzie dotyczyło tylko osób prywatnych, a nie przedsiębiorstw – powiedział przedstawiciel Svensk Solenergi.

Przewidywania okażą się słuszne?

Agencja poinformowała, że moc czynna pochodząca z fotowoltaiki w Szwecji wzrosła z 411 MW na koniec 2018 r. do 698 MW na koniec 2019 r. W marcu ujawniła, że spodziewa się wzrostu produkcji energii słonecznej w latach 2018–2022, wraz z przewidywanym wzrostem mocy uzyskiwanej z wiatru.

Dalsze prognozy mówią o wzroście wytworzonej energii słonecznej z poziomu 400 GWh w 2018 r. do 1,7 TWh w ciągu najbliższych dwóch lat. Natomiast produkcja wiatru wzrośnie z 16,6 TWh do 38 TWh. W tym prognozach nie uwzględniono jednak wpływu pandemii na globalną gospodarkę.
Zobaczymy czy odejście od wcześniejszego systemu wsparcia również dodatkowo wpłynie na te prognozy.

Źródło: pv-magazine, EurObserv’ER

Redakcja GLOBEnergia