Mimo pandemii koronawirusa szwedzka fotowoltaika przyśpieszyła w 2020 r. – w ubiegłym roku przybyło 400 MW, co odpowiada 22 tys. nowo powstałych systemów fotowoltaicznych. W efekcie na koniec ubiegłego roku do szwedzkiej sieci elektroenergetycznej było podłączonych 65 819 instalacji słonecznych, których moc zainstalowana wyniosła 1090 MW. Dla porównania w 2019 r. w Szwecji funkcjonowało 43 944 elektrowni słonecznych, co odpowiada 698 MW.

Wykres: Szwedzka Agencja Energii

Szwedzka Agencja wylicza, że moc 1 GW może dostarczyć wolumen energii elektrycznej, który odpowiada ilości energii konsumowanej przez wszystkich mieszkańców gminy Lund. Taka ilość energii wystarczy także, aby każde gospodarstwo domowe w Szwecji mogło wstawiać pranie w temperaturze 60 stopni co drugi dzień w ciągu roku.

Göteborg to gmina o największej zainstalowanej mocy w fotowoltaice (39,8 MW), co stanowi prawie 4 proc. całkowitej mocy energetyki słonecznej w Szwecji. Göteborg to także gmina, która zainstalowała najwięcej instalacji w 2020 r. o łącznej mocu 17,2 MW. Gmina Strängnäs odnotowała największe wzrosty w stosunku do 2019 r. na poziomie 344 proc., co odpowiada 14,5 MW.

Program wsparcia inwestycji w energetykę słoneczną, który miał zostać pierwotnie zakończony przedłużono na innych zasadach. Ma obowiązywać także w 2021 r., jednak obniżono poziom wsparcia i ograniczono grupę beneficjentów do firm i samorządów, które złożyły wnioski przed lipcem ubiegłego roku.

Od 1 stycznia 2021 r. posiadacze domowych instalacji fotowoltaicznych korzystają z nowej ulgi podatkowej w wysokości 14,55 proc. kosztów instalacji. Mimo konsekwencji gospodarczych związanych z pandemią Szwedzka Agencja Energii przewiduje dalszy rozwój energetyki słonecznej w kraju zarówno w 2021 jak i w 2022 r.

Odnosząc się do danych agencji rządowej Anna Werner, prezes Svensk Solenergi, stwierdziła, że w końcu Szwecja może liczyć moc zainstalowaną w fotowoltaice, nie w MW-ach, a w GW-ach. Zwróciła uwagę, że aby utrzymać dalszy dynamiczny rozwój fotowoltaiki potrzebny jest plan, który uczyni kraj bardziej atrakcyjnym dla inwestycji w wielkoskalową energetykę słoneczną.

Źródło: Szwedzka Agencja Energii, PV Europe

Redakcja GLOBEnergia