Szymański: Mamy szansę na przedłużenie okresu przejściowego!

Nowelizacją ustawy o OZE likwidującą system opustów żyje cała branża fotowoltaiczna. Nieustannie w sieci pojawiają się kolejne protesty różnych przedstawicieli branży, a także apele przyszłych prosumentów. Wczoraj, 17 listopada odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w sprawie projektu nowelizacji o OZE, która przewiduje likwidację systemu opustowego oraz wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku systemu net-billingowego. W posiedzeniu uczestniczył między innymi Bogdan Szymański - Prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV, który na gorąco, zaraz po spotkaniu połączył się z Redakcją Globenergia podczas II dnia IV Kongresu Trendy Energetyczne 2021.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przypomnijmy, że obecnie procedowana ustawa o odnawialnych źródłach energii jest efektem “nowego-starego” poselskiego projektu złożonego przez Marka Suskiego po tym, jak Jadwiga Emilewicz wycofała swój projekt, gdyż za bardzo odbiegał od przedstawionych przez nią wstępnych założeń.

Rzecz działa się 28.10.2021 r. Upłynęło zaledwie kilka godzin od wycofania projektu przez Jadwigę Emilewicz, gdy dowiedzieliśmy się, że do gry dołączył kolejny projekt, także poselski, pod przewodnictwem posła Marka Suskiego pod numerem 1704. Wieczorem tego samego dnia odbyło się już jego pierwsze czytanie w sejmowej komisji ds. energii, klimatu i aktywów państwowych (ESK). Następnego dnia - 29.10.2021 mieliśmy już za sobą II czytanie i głosowanie w Sejmie. 2. listopada dokument trafił do prac trzech komisji senackich, praktycznie niezmieniony względem propozycji Jadwigi Emilewicz. Główną różnicą jest data: system opustów ma funkcjonować do 31 marca 2022 roku, a od 1 kwietnia ma wejść w życie net-billing.

Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska

Wczoraj - 17.11.2021 r. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska. Brał w nim udział między innymi Bogdan Szymański - Prezes stowarzyszenia branżowego SBF Polska PV, który wskazał, że około 3 mln gospodarstw domowych chce i planuje zainwestować w fotowoltaikę ze względu na atrakcyjny system rozliczenia, który obecnie jest przejrzysty. Bardzo szybkie tempo zmian i wprowadzenia krótkiego okresu przejściowego powoduje niekomfortową sytuację - olbrzymią kumulację instalacji PV. Prezes SBF Polska PV zaapelował o wprowadzenie 2-letniego okresu przejściowego, dodając, że absolutnym minimum jest 1 rok. Bogdan Szymański zwrócił również uwagę, że nie ma w nowelizacji rozwiązań, które spowodują, że obecny i przyszły prosument będą chcieli inwestować w magazyny energii i przesuwać czas produkcji i konsumpcję. W wyniku zmian będzie mało chętnych, aby zostać prosumentem ustawowym. Wskazał również na niesprawiedliwość, w której inwestorzy wykonujący duże elektrownie OZE mogą skorzystać z systemu aukcyjnego, gdzie mają 15-letnią gwarancję zakupu energii po stałej cenie, czyli mają pewną stabilność inwestycji. Prosument z kolei będzie miał energię liczoną w oparciu o cenę miesięczną, a w kolejnych latach o wartości godzinowe, co jest nieprzewidywalne i niezrozumiałe dla prosumenta.

Na gorąco

Wczoraj odbywał się również II dzień IV Kongresu Trendy Energetyczne 2021. Zaraz po zakończeniu obrad Komisji, Bogdan Szymański połączył się z nami, by na gorąco zrelacjonować swoje przemyślenia.

Bardzo ciekawa debata na Komisji. Muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, jak duża grupa Senatorów popiera szczególnie główny z naszych postulatów, związany z wydłużeniem okresu przejściowego. Jestem przekonany, że tego typu poprawka pojawi się już na posiedzeniu plenarnym. Bardzo wielu senatorów podkreślało, że rozumie nasze stanowisko, apel branży i apel przyszłych prosumentów, że tak krótki okres przejściowy jest bardzo dużym problemem, który powoduje, że mamy obecnie kumulację instalacji fotowoltaicznych. To nie jest dobre ani dla branży, ani dla sieci, ani dla samych prosumentów. Oczywiście trwa dyskusja o ile ten okres przejściowy powinien zostać przedłużony, ale jest to na pewno pozytywna informacja, że państwo Senatorowie dostrzegają pewne problemy w tej ustawie: problemy techniczne, które się w niej pojawiły, ale też ten brak sprawiedliwości społecznej w rozliczaniu prosumentów vs. dużych inwestycji. Można powiedzieć, że jest to pozytywne. Wielu senatorów przyznawało że sami posiadają instalacje fotowoltaiczne pewnie dlatego lepiej rozumieją argumenty, które przedstawia branża. Teraz czekamy na posiedzenie Senatu w przyszłym tygodniu, czy te obietnice, które zostały złożone na Komisji, faktycznie przeleją się na poprawki i czy te poprawki zobaczymy - komentował Bogdan Szymański na gorąco po udziale w Komisji Senackiej

Bogdan Szymański na żywo podczas IV Kongresu Trendy Energetyczne

Wśród Senatorów, którzy postulowali o wydłużenie okresu przejściowego znalazł się między innymi Senator Jerzy Chróścikowski, który apelował o wydłużenie okresu przejściowego do lata 2022 roku, by monterzy mogli bezpiecznie pracować po tegorocznej zimie. Wskazał, że zmianami zostanie zaskoczona także wieś, gdzie rolnicy mogą inwestować w instalacje o mocy nawet 50 kW, co jest bardziej skomplikowanym procesem. O wydłużenie okresu przejściowego apelowali również Władysław Komarnicki i Danuta Jazłowiecka.

Projekty parasolowe

Warto dodać, że w Komisje Senackie przyjęły wczoraj kluczową dla samorządów poprawkę do ustawy zmieniającej system prosumencki, dzięki której beneficjenci, którzy zawarli w terminie do 31 marca 2022 roku umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyli prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 roku, będą mogli dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach.

Zobacz również