Czy  instalacja fotowoltaiczna zachęca do oszczędnego gospodarowania energią elektryczną?

Szymański tłumaczy, że typowy prosument często nie posiada odpowiednich narzędzi do kontroli zużycia oraz produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej.

– Dlatego dobrą praktyką jest montaż dodatkowego licznika energii skomunikowanego z falownikiem fotowoltaicznym, dzięki któremu możliwa jest nie tylko analiza ilości wyprodukowanej energii, ale także ilości zużycia. Tańszą alternatywą jest skorzystanie z usług monitorowania bieżącego zużycia energii oraz ilości energii wprowadzonej do sieci, którą oferuje część OSD. Dzięki takim narzędziom prosument może kontrolować czy ilość wyprodukowanej energii wystarczy na pokrycie zużycia – tłumaczy przedstawiciel SBF Polska PV.

W opinii Szymańskiego, spadające rachunki za energię elektryczną nie są motywacją do oszczędzania energii. Przy prognozowanych rachunkach może być zgubne dla prosumenta, który zaczyna zużywać istotnie więcej energii elektrycznej. W konsekwencji braku kontroli zużycia na koniec okresu rozliczeniowego może pojawić się spora dopłata, wynikająca z dużej dysproporcji w produkcji energii między półroczem letnim a zimowym, którą trzeba wziąć pod uwagę.

Czy wzrasta zużycie energii elektrycznej po zainstalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej?

– Często tak – odpowiada Szymański. Wyjaśnia, że prosumenci zmieniają swoje przyzwyczajenia z uwagi na spadek rachunków za prąd. Znajdują też szybko sposób na spożytkowanie pojawiających się okresowo nadwyżek produkcji, np. w postaci podgrzewania ciepłej wody, dogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi. Często też podejmują inwestycje przyczyniające się do zwiększenia konsumpcji energii takie jak np. montaż klimatyzacji.

– W tym miejscu trzeba nadmienić, że 2020 rok był bardzo specyficzny gdyż z uwagi na pandemię znacznie wzrósł czas spędzany w domach (praca zdalna, zdalna nauka, ogólna izolacja), przez co wiele gospodarstw domowych ma zużycie energii istotnie wyższe niż w innych typowych latach – wyjaśnia.

Autokonsumpcja energii i jej nadwyżki a praca sieci

Czy przy braku narzędzi zwiększających autokonsumpcję energii domu z fotowoltaiką  jest ryzyko negatywnego wpływ na sieć elektroenergetyczną? Ekspert wyjaśnia, że w miejscach gdzie sieci niskiego napięcia są nowe praktycznie nie ma takiego ryzyka. Z kolei w miejscach, gdzie występują stare sieci przy wysokim nasyceniu instalacjami fotowoltaicznymi pojawiają się problemy związane z nadmiernym wzrostem napięcia, a w konsekwencji okresowe wyłączenia instalacji. Przy czym, kluczową kwestią nie jest tu tylko zwiększenie autokonsumpcji, a ograniczenie pików produkcji. W konsekwencji zdecydowanie pozytywny wpływ ma autokonsumpcja przypadająca na szczyt dziennej mocy instalacji PV. Z kolei autokonsumpcja poza szczytem już tak pozytywnego wpływu nie będzie miała.

Szymański dodaje, że decydenci wskazują, że ma temu służyć m.in. kolejna edycja Mój Prąd, która będzie rozszerzona o możliwość dofinansowania ładowarek do samochodów elektrycznych lub magazynów ciepła/chłodu.

Bogdan Szymański

Prezes SBF Polska PV, Redaktor GLOBEnergia, Bloger