Senat wprowadził 17 poprawek, głównie legislacyjnych i doprecyzowujących, do ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, której projekt przygotowali posłowie.

Senator Sprawozdawca Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska, Grzegorz Peczkis, niestety nie był w stanie udzielić szczegółowej odpowiedzi na pytania o ekspertów z branży zajmujących się odnawialnymi źródłami energii, którzy mieli wypowiedzieć się na temat projektu nowelizacji ustawy. Pytany o to, jaki był trend tych wypowiedzi – pozytywny, negatywny – odpowiedział, że sala, w której odbyła się komisja, była „pełna ludzi” i odbywały się tam dwie komisje jednocześnie.

W dalszej części posiedzenia na pytania senatorów odpowiadał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej Piotrowski. Mówił między innymi: „Rozważając w tym momencie różne komponenty polityki ekonomicznej, w tym koszty 1 kW zainstalowanego w instalacji, musimy powiedzieć, że instalacje prosumenckie należą do najdroższych źródeł energii. Bo cena za 1 kW, wahająca się 4–5 tysięcy, przekłada się na 4 miliony, 5 milionów, może nawet 6 w niektórych przypadkach, za 1 MWh uzyskaną w innych instalacjach. To jest wysoka cena. Jeżeli nie uzyskujemy innych zdecydowanych korzyści, którymi chcielibyśmy to skompensować, np. właśnie pewnej świadomości społecznej, to w tym momencie może jest ona zbyt wysoka, żebyśmy ją opłacali taryfami, które polegają na kreowaniu w ten sposób działalności gospodarczej. Ponieważ to nie spełnia warunków klasycznej działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca szuka klienta, zastanawia się, jakie ten klient ma potrzeby, ponosi pewne ryzyko. Tutaj w zasadzie wszystko jest gwarantowane. Wystarczy pójść, zrobić zakup i czekać, aż pieniążki spłyną. A te pieniążki państwo gwarantowało – gwarantowało, że pozostali zapłacą.” Na pytanie o to czy ustawa niesie skrócenie, czy wydłużenie okresu zwrotu inwestycji, odpowiedział: „Ta ustawa niesie zmianę filozofii”.

O zabranie głosu poproszono również przedstawiciela Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – Krzysztofa Janeczko, który odpowiadał na pytania o nowe zapisy dotyczące współspalania.

Ustawa wraca do Sejmu z przyjętymi poprawkami. O następnych krokach procesu legislacyjnego i kolejnych posiedzeniach Sejmu będziemy informować na portalu GLOBEnergia.

Źródło: senat.gov.pl


Informacja o przyjętym projekcie ustawy po posiedzeniu Sejmu dostępna jest na portalu GLOBEnergia.