„EFEKTYWNOŚĆ  ENERGETYCZNA to największe na ziemi, dostępne źródło energii
o niewyczerpalnych zasobach”
.

Zapraszamy Państwa do udziału lub odwiedzenia dedykowanemu temu tematowi wydarzenia. Celem jego organizacji jest ukazanie potencjału tkwiącego w efektywności energetycznej oraz jednocześnie przybliżenie i upowszechnienie najnowszych propozycji oraz sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Targi i Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA 2017

Forum Efektywności Energetycznej infoENERGIA będzie składać się  z dwóch uzupełniających się wydarzeń: targów oraz konferencji.

Na targach będą prezentowane:

Energooszczędne techniki budowlane:

 • Elementy i materiały konstrukcji budynków.
 • Stolarka otworowa.
 • Materiały izolacyjne i ociepleniowe.

Techniki pozyskiwania i zarządzania energią

 • Technologie zaopatrzenia w energię – systemy i techniki grzewcze, lokalne sieci ciepłownicze,

odnawialne źródła energii.

 •  Efektywne technologie dla komfortu cieplnego pomieszczeń – rekuperacja, wentylacja,

klimatyzacja.

 • Nowoczesne techniki zarządzania energią i automatyzacji budynku.

Propozycje dla samorządów

 • Energooszczędne budynki użyteczności publicznej.
 • Efektywne systemy dla infrastruktury publicznej.
 • Nowoczesne rozwiązania techniczne dla likwidacji niskiej emisji.

Dodatkowo podczas targów będzie można pogłębić kontakty i zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami  technologii, efektywnych energetycznie  produktów i różnych usług  w tym zakresie.

Konferencja będzie miejscem prezentacji najnowszej, praktycznej wiedzy i rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, a także wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami z branży
a podmiotami i osobami zainteresowanymi oszczędnościami energii i obniżaniem kosztów, odpowiedzialnymi za ten obszar.

Wydarzenie to rozpocznie się Sesją Inauguracyjną z udziałem prof. Jerzego Buzka, Premiera RP 1997-2001, Przewodniczącego PE 2009-2012, Posła do Parlamentu Europejskiego od 2004, władz samorządowych oraz instytucji, które sprawują patronaty nad wydarzeniem.

Tematy poszczególnych paneli Konferencji:

 • Efektywne energetycznie budynki.
 • Transformacja energetyczna miast/gmin.
 • Efektywność energetyczna budynków – aspekty techniczne, najnowsze rozwiązania.
 • Perspektywy dla wykorzystania OZE przez prosumentów prywatnych i biznesowych.
 • Transformacja energetyczna miast/gmin.
 • Efektywność energetyczna obiektów wielkopowierzchniowych i użyteczności publicznej.
 • Rozwiązania dla prosumentów prywatnych i biznesowych – w świetle Ustawy OZE i

uwarunkowań rynku.

Do odwiedzenia Targów i udziału w Konferencji zapraszamy:

przedstawicieli przemysłu i prywatnego biznesu, samorządy,  producentów rolnych, branżę przetwórstwa rolno-spożywczego, zarządców nieruchomościami, przedstawicieli placówek służby zdrowia, sanatoriów i hoteli oraz wszystkich zainteresowanych oszczędnościami energii z 4 mln aglomeracji śląskiej.

Targi i Konferencja zostały objęte Honorowym patronatem:  Marszałka Województwa Śląskiego,  Prezydenta Miasta Katowice,  Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, WFOŚiGW w Katowicach, a patronaty branżowe sprawuje szereg Izb i Zrzeszeń m.in. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, Śląska Izba Budownictwa, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Izba Ekologii, Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Instytut Energii Odnawialnej.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, należy się wcześniej zarejestrować na stronie targów, natomiast wstęp na targi jest płatny i wynosi 10 zł. Targi będą czynne codziennie od 9:00 do 17:00.

Organizatorem Forum jest Biuro Promocji i Wystaw Astra.

Więcej informacji na stronie www.infoenergia.com.pl.