Targi Poleko i debaty już od poniedziałku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Tegoroczna 25. jubileuszowa edycja POLEKO odbędzie się w Poznaniu nie w listopadzie, ale już w dniach 7-10 października. Targi w tym roku rozpoczną się więc już w poniedziałek, a wraz z nimi - szereg wydarzeń: tematycznych debat, konferencji i pokazów.

Ekologicznie i ekonomicznie
Wydarzeniem inaugurującym tegoroczną edycję będzie konferencja pt. „Ekologia w parze z ekonomią”. Przewodnictwo w Komitecie Honorowym tej konferencji oraz Honorowy Patronat nad targami Poleko objął Minister Środowiska Marcin Korolec.
Konferencja odbędzie się tuż po uroczystości otwarcia targów. Jej wątkiem przewodnim będzie finansowanie ochrony środowiska w Polsce – co bezpośrednio nawiązuje do tematu tegorocznych targów Poleko. Debata będzie znakomitą okazją do zaprezentowania poglądów i doświadczeń nie tylko podmiotów biznesowych, ale również wszystkich interesariuszy.

Również pierwszego dnia Poleko rozpocznie się wydarzenie corocznie towarzyszące targom – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon. W tym roku poruszone zostaną tematy m.in. kierunki zmian w ochronie środowiska w Polsce, najnowsze regulacje prawne w branży, zmiany prawne w gospodarce odpadami, energia z odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w Polsce na tle doświadczeń innych krajów UE czy też rozwój projektów PPP w ochronie środowiska.

Tematyce ekonomii będzie poświęcona konferencja czasopisma „Fundusze Europejskie” - tegoroczny temat konferencji  jest związany z nową perspektywą finansową, a brzmi: "Źródła finansowania inwestycji prośrodowiskowych u progu nowego okresu programowania."
Cykliczne fora – bieżące tematy
W pierwszym dniu Poleko rozpoczną się także 3-dniowe konferencje cykliczne: Forum Recyklingu oraz Forum Czystej Energii. Obszary tematyczne tegorocznego Forum Recyklingu to m.in: koszty prowadzenia i efektywne metody selektywnej zbiórki odpadów, dofinansowanie systemu gosp. odpadami komunalnymi dla gmin, zbiórka i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji, gospodarka bateriami i akumulatorami oraz zmiany w prawie. Omówione zostaną też zagadnienia związane z budową i funkcjonowaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz bazą danych o produktach i opakowaniach.  
Tematyka kilkunastu paneli Forum Czystej Energii to m.in.: energetyka odnawialna w świetle najnowszych uregulowań prawnych, energetyka prosumencka, mikrokogeneracja, elektrownie słoneczne, gaz z łupków, biogaz, biomasa w energetyce zawodowej, czy finansowanie projektów  energetyki odnawialnej.

Warto zwrócić uwagę także na Glob Pełen Energii - trzy dni niekonwencjonalnych spotkań z odnawialnymi źródłami i poszanowaniem energii przygotowane przez redakcję GLOBEnergia.
W kolejnych dniach Poleko odbędą się m.in. polsko-niemieckie rozmowy kooperacyjne „Sieci ochrony środowiska – Innowacyjne projekty na przyszłość”, międzynarodowa konferencja dotyczącą kompostowania, seminarium dotyczące efektywności energetycznej, workshop „oczyszczanie gazów spalinowych”,  czy też konferencja „Future of biofuels – policy, environment and technology”. Szczegółowy program targów znajduje się na stronie: www.poleko.mtp.pl

Pierwsze w Polsce manewry specjalne
Wzorem roku ubiegłego na targach Poleko nie zabraknie pokazów sprzętu ratowniczego  Wielkopolskich Strażaków. Najważniejsze punkty tegorocznego programu to: uroczystość zakończenia indywidualnego projektu kluczowego KW PSP w Poznaniu „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” oraz pierwsze w Polsce specjalne manewry ratownictwa wg formuły „Fire Rescue Challenge” – pod nazwą „Ratując człowieka – ratujemy środowisko”.