Targowa dyskusja o rewitalizacji – Targi POLEKO 2010
Ekspozycja POLEKO, która odbędzie się w dniach 23–26 listopada, oprócz zagadnień związanych z wodą, ściekami, energią, odpadami czy recyklingiem, obejmie także problematykę rewitalizacji obszarów miejskich (Lokalne Programy Rewitalizacji), ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych i powojskowych, technologii rekultywacji, instrumentów i instytucji finansowania działań rewitalizacyjnych oraz rekultywacji.

Statystyka dla Polski jest bezlitosna – obszary, które wymagają rewitalizacji lub rekultywacji, wciąż  się powiększają, a podejmowane działania są nadal niewystarczające w stosunku do potrzeb. W dużej mierze winę za to ponosi brak finansów na inwestycje. Choć piętnaście województw wspiera rewitalizację na swoim obszarze ze środków Unii Europejskiej, to z opracowanych w roku ubiegłym 180 programów rewitalizacji miast tylko 1/3 z nich jest realizowana. Nic więc dziwnego, że na tegorocznych Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO nie zabraknie zagadnień związanych z rekultywacją oraz rewitalizacją.

Na inwestycje proekologiczne samorządy oraz firmy potrzebują niejednokrotnie od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych. Jak pozyskać wystarczające fundusze na rozwój projektów będzie można się dowiedzieć na najbliższych targach POLEKO. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest bowiem finansowanie inwestycji środowiskowych.

Oprócz stałych tematów POLEKO, jak ścieki, energia czy odpady, w tym roku ekspozycja oraz program zostaną rozszerzone o zagadnienia związane z rekultywacją i rewitalizacją. Na targach będzie można dowiedzieć się m.in. o sposobach i możliwościach odnowy zdegradowanych obszarów miejskich, zagospodarowania obiektów i terenów poprzemysłowych oraz powojskowych, odnowy sieci dróg dojazdowych czy odkwaszania gleb. 
Nie zabraknie również stałych ekspozycji specjalnych, takich jak salony czystej energii, recyklingu, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz nauki dla środowiska.

Równolegle z targami POLEKO odbędą się Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, Targi Produktów i Usług dla Samorządów Lokalnych GMINA oraz Salon Nieruchomości i Inwestycji INVESTFIELD.

źródło: Międzynarodowe Targi Poznańskie
www.poleko.mtp.pl