W 2021 roku na wymianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne oraz zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) Tarnów przeznaczył 1,1 mln zł. Mieszkańcy tego miasta obok wymiany kopciuchów, decydują się także na instalacje fotowoltaiki.

– Od 2005 roku z dofinansowania skorzystało 1389 tarnowian, zlikwidowano 1951 palenisk, łącznie dofinansowanie wyniosło ponad 9,4 mln zł. Podpisano również w sumie 184 umowy na dofinansowanie kolektorów słonecznych i 176 umów na ogniwa fotowoltaiczne na łączną kwotę dofinansowania blisko 1,66 mln zł – informuje urząd miasta Tarnów.

Urząd zaznacza, że na początku 2021 roku budżet na wskazane inwestycje przewidziano w wysokości 600 tys. zł. W związku z dużym zainteresowaniem i liczbą wpływających wniosków, akumulacja środków była zwiększana dwukrotnie i ostatecznie wyniosła 1,1 mln zł. W tym roku do tarnowskiego magistratu wpłynęły 143 wnioski o udzielenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczny. Zawarto 116 umów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 523,5 tys. zł. – Obecnie na liście rezerwowej znajduje się pięć wniosków o dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania – informuje urząd.

Mieszkańcy Tarnowa także zainteresowani inwestycjami w OZE

Od 2011 roku w Tarnowie możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Tarnowianie zawarli z urzędem dotychczas 184 umowy. W sumie powstały kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 734 m2. Łączna suma dotacji wyniosła ponad 728 tys. zł. Z kolei od 2019 roku mieszkańcy Tarnowa mogą ubiegać się także o dofinansowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych. Do połowy września br. zainteresowani mieszkańcy podpisali z miastem 176 umów, wybudowano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 818,16 kW, natomiast  dofinansowanie wyniosło 939,5 tys. zł.

W tym roku złożonych zostało 135 wniosków o udzielenie dotacji do zakupu i montażu mikroinstalacji OZE. Zawartych zostało 99 umów na kwotę ponad 568,5 tys. zł, na liście rezerwowej znajdują się jeszcze 22 wnioski. Urząd podkreśla, że w przypadku, gdy jeden z beneficjentów programu rezygnuje z dofinansowania lub nie dotrzymuje warunków umowy, niezwłocznie zawierane są umowy z kolejnymi osobami z listy rezerwowej.

Warto sięgać po dofinansowania oferowane przez samorządy

Planując inwestycję w nowy kocioł lub instalację OZE, warto udać się do urzędu gminy lub miasta z pytaniem o możliwość dofinansowania inwestycji. Wiele samorządów organizuje programy wspierające walkę z zanieczyszczeniami powietrza oraz modernizację budownictwa. Okazuje się czasem, że samorządowe wsparcie jest korzystniejsze od rządowego. Przykładowo mieszkańcy stolicy Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie do inwestycji w OZE w kolejnym naborze zorganizowanym przez magistrat. Urząd zachęca osoby, które planują inwestycje w 2022 roku, by skorzystały z opcji dofinansowania do pomp ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki lub mikroinstalacji wiatrowych. Co ciekawe, w ramach warszawskiego programu można uzyskać większą dotację na fotowoltaikę, niż w programie Mój Prąd, gdzie dotacje sięgają już tylko do 3 tys. zł. Warszawiacy mogą uzyskać nawet do 15 tys. zł dofinansowania.

Redakcja: Patrycja Rapacka, Źródło: Urząd Miasta Tarnów, własne

Redakcja GLOBEnergia