Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził we wtorek taryfę pierwszemu z pięciu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej w Polsce. Stawka w taryfie innogy Stoen Operator wzrośnie średnio o 1,8 proc. dla wszystkich grup odbiorców – informuje URE. Taryfa będzie obowiązywać do końca 2021 r. innogy ma 14 dni na wprowadzenie jej do stosowania od momentu publikacji przez Prezesa URE.

innogy Stoen Operator to podmiot istniejący od 1 lipca 2007 r., na skutek obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii. Obecnie dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Podmiot  wykonuje również niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwa całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta, tak jak inni operatorzy w ramach swojej właściwości terytorialnej.

Co z pozostałymi OSD, czyli Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja i PGE Dystrybucja? Dla czterech największych OSD Regulator prowadzi obecnie postępowania w sprawie stawek dystrybucyjnych. Do momentu ich zakończenia dystrybutorzy stosują dotychczasowe stawki opłat.

Droższa energia w 2021 r.

W grudniu informowaliśmy że do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski od czterech największych sprzedawców z urzędu w sprawie podwyżki taryf na energię w 2021 r. Prezes URE zatwierdził taryfy trzem z nich. Dla gospodarstw domowych oznacza to wzrost rachunku średnio o około 1,5 zł miesięcznie.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2021 r. na rachunkach odbiorców energii pojawi się kolejna pozycja tzw. opłata mocowa. Dodatkowa opłata została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. O ile wzrosną rachunki za energię elektryczną? Prezes URE podał stawki opłaty mocowej, o czym informowaliśmy w listopadzie 2020 r.  Rynek mocy ma zapewnić stabilność dostaw energii, wsparcie dla jednostek wytwórczych, inwestycje w nowe elektrownie. Rynek mocy ma także wpływ na rozwój OZE – tzw. backup może zapewnić bezproblemowy rozwój alternatywnych źródeł, magazynów energii oraz usług redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (DSR).

Opłata mocowa uderzy rykoszetem w przedsiębiorców oraz przede wszystkim w przemysł energochłonny.

W pierwotnym założeniu opłata mocowa miała obowiązywać od 1 października br. Ma być dodatkiem do rachunków za energię, będąca kosztem ponoszonym przez odbiorcę za wprowadzenie rynku mocy. Pieniądze z opłaty mają wspomóc m.in. modernizację i budowę nowych jednostek wytwórczych.

Na rachunkach zobaczymy także inne opłaty. Wśród nich jest opłata za odnawialne źródła energii (OZE), czyli opłata równoważąca generację energii w mikro- i małych instalacjach. Przez trzy lata opłata ta miała zerową wartość. W 2021 r. wyniesie ona 2,20 zł/MWh. Z rachunku za prąd zniknie opłata kogeneracyjna, która miała wspierać efektywny i proekologiczny sposób produkcji energii i ciepła. W ubiegłym roku wynosiła ona 1,39 zł/MWh.

Redakcja GLOBEnergia