Taryfy dynamiczne, a wysokie ceny energii – czy prawo przewiduje program ochronny?

żarówka, ochrona konsumentów, taryfy dynamiczne, ryzyko

Wprowadzenie taryf dynamicznych na energię elektryczną wzbudza zarówno entuzjazm, jak i pewne obawy wśród odbiorców końcowych. Nowy system, który zakłada zmienność cen energii w zależności od pory dnia i innych czynników, niesie za sobą zarówno szereg potencjalnych korzyści, jak i ryzyk. W związku z tym, kluczowe jest zrozumienie, jakie narzędzia i rozwiązania są wprowadzane, aby zabezpieczyć osoby korzystające z tych taryf oraz ułatwić im zrozumienie funkcjonowania tego systemu. Czy nowe regulacje przewidują systemy zabezpieczające odbiorców przed wyższymi rachunkami? Jakie przywileje lub udogodnienia czekają na tych, którzy zdecydują się przejść na taryfy dynamiczne? Rozmawiamy z Jakubem Plebańskim - starszym prawnikiem w Kancelarii Rödl & Partner. 

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia
żarówka, ochrona konsumentów, taryfy dynamiczne, ryzyko

Podziel się

Chociaż nie będzie obowiązku związanego ze zmianą dotychczasowe sposobu naliczania opłat za energię elektryczną, wizja oszczędności na rachunkach kusi. Postarajmy się nieco przybliżyć to, jak będziemy się poruszać po tym, jak skorzystamy z taryfy która będzie odzwierciedlała zmiany cen energii elektrycznej na rynku w 15-minutowych interwałach.

Pierwszym narzędziem, które my, jako potencjalni odbiorcy takich taryf oczekujemy to uruchomienie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwi im monitorowanie sytuacji na rynku energii oraz porównywanie obowiązujących aktualnie cen. 

  • Taryfa dynamiczna będzie odzwierciedlała zmiany cenowe na rynku w 15-minutowych interwałach. Odbiorcy muszą więc być wyposażeni w narzędzia umożliwiające im świadome i aktywne reagowanie na sytuację rynkową - zaznacza na początku nasz rozmówca, Jakub Plebański. 

Taryfy dynamiczne - czy będzie ustalony poziom maksymalny cen?

Mimo, iż rynek energii rządzi się swoimi prawami, nieco łatwiej byłoby się przekonać, lub zaufać systemowi, który w jakiś sposób określałby potencjalne ryzyko, m. in wprowadzając cośna wzór obecnej ochrony konsumentów - ceny maksymalnej po której byłaby taka energia kupowana. Niestety, ustawodawca, w przypadku taryf dynamicznych nic takiego nie przewidizał. 

  • Nowe regulacje prawne nie zawierają mechanizmów, które bezpośrednio chroniłyby odbiorców końcowych przed wyższymi rachunkami. Nie przewidziano ograniczeń dotyczących maksymalnej ceny, która może być naliczona za energię elektryczną rozliczaną w ramach taryfy dynamicznej -  studzi nadzieje ekspert.

Z drugiej strony ustawodawca uwzględnił kilka mechanizmów, które powinny prowadzić do istotnego zmniejszenia ryzyka ekonomicznego związanego z zastosowaniem taryfy dynamicznej. Najbardziej oczywistym środkiem, na które zwraca uwagę starszy prawnik Kancelarii Rödl & Partner są rozbudowane obowiązki informacyjne. 

  • Sprzedawcy energii będą zobowiązani do informowania w sposób przejrzysty i zrozumiały, o kosztach, korzyściach i ryzykach związanych z umową opartą o cenę dynamiczną. Poza tym, do monitorowania umów opartych o taryfy dynamiczne zobowiązany będzie Prezes URE, który do dnia 30 maja 2025 r. powinien opublikować w tej sprawie raport. On także powinien dać pewien pogląd, co do tego jak funkcjonują rozwiązania oparte o dynamiczną cenę energii - zauważa prawnik.  

Na korzyść konsumentów energii przemawia też fakt, że nowe przepisy znacząco ułatwiły także proces zmiany sprzedawcy energii, co docelowo powinno ułatwić odbiorcy wycofanie się z niekorzystnej umowy i wybór dostawcy energii proponującego inną formułę jej rozliczeń. Jakub Plebański w rozmowie z redakcją zwraca uwagę na fakt, że dzięki Centralnemu Systemowi Informacji Rynku Energii, znacząco poprawiony zostanie dostęp do informacji o rynku energetycznym. Jego wdrożenie służyć ma wyposażeniu odbiorcy końcowego w rzetelną wiedzę, umożliwiającą porównywanie ofert i wybór najkorzystniejszego momentu na zakup energii.

Nowe obowiązki operatorów sieciowych

Oczywistym jest fakt, że nie tylko dla odbiorców, ale również dla operatorów sytuacja z dynamicznymi cenami energii dla odbiorców końcowych będzie rzeczywistością nową. Na początku nie będą mieć łatwo, wręcz przeciwnie. Poza dostosowaniem systemów do rozliczeń dynamicznych dojdzie im jeszcze kilka dodatkowych obowiązków. 

  • Sprzedawcy będą zobowiązani do informowania odbiorców końcowych, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o kosztach, korzyściach i ryzykach związanych z umową z ceną dynamiczną energii elektrycznej oraz o konieczności zainstalowania licznika zdalnego odczytu w celu skorzystania z możliwości zawarcia takiej umowy. W przypadku odbiorców końcowych, którzy zdecydują się na dalsze rozliczanie energii na podstawie taryf terminowych należy również być przygotowanym, że co najmniej raz na kwartał sprzedawca energii będzie informował możliwości zawarcia umowy z ceną dynamiczną oraz o potencjalnych oszczędnościach związanych z zakupem energii na rynku konkurencyjnym - podsumowuje nasz rozmówca. 

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią

Zdjęcie autora: Anna Będkowska

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia