Tauron przechodzi Zielony Zwrot i ma bardzo ambitne plany względem kolejnych lat. Do 2025 roku Grupa chce, żeby udział OZE w strukturze wytwarzania stanowił 30%. W 2018 roku udział OZE w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej wyniósł 11,19%. Teraz, po podsumowaniu pierwszego półrocza, okazuje się, że wzrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w I pół. 2019 rok do roku wyniósł aż 35%. Odnawialne źródła energii wyprodukowały 0,69 TWh wobec 0,51 TWh w I pół. 2018 r.

Działania Grupy TAURON w pierwszym półroczu 2019 skupiały się na aktualizacji kierunków strategicznych. Przewidują one transformację naszego miksu energetycznego w kierunku zielonej energii– mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Na początku września Tauron sfinalizowalizował transakcję zakupu pięciu farm wiatrowych. Zakupione farmy znajdują się w północnej Polsce:

  • Śniatowo, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW
  • Mogilno, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW
  • Inowrocław, 16 turbin o łącznej mocy 32 MW
  • Dobrzyń, 17 turbin o łącznej mocy 34 MW
  • Gołdap, 16 turbin o łącznej mocy to 48 MW

Dzięki temu Grupa podwoiła moce wiatrowe i znalazła się na drugim miejscu wśród polskich grup energetycznych pod względem mocy wytwórczej zainstalowanej w źródłach wiatrowych. To był pierwszy krok milowy w realizacji celów strategicznych, wpisujący się w założenia tzw. Zielonego Zwrotu.

W pierwszym pół. 2019 r. Tauron przyłączył do sieci energetycznej 8,7 tysiąca odnawialnych źródeł energii o mocy ponad 108 MW. To prawie trzy razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Większość z podłączonych instalacji stanowią instalacje fotowoltaiczne.

Produkcja energii elektrycznej – 9,6% z OZE

Produkcja energii elektrycznej Grupy TAURON wyniosła 7,2 TWh, tj. o 5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,6 TWh). Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35 proc. więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh). Oznacza to, że energia wyprodukowana z OZE stanowiła 9,6% ogólnie wytworzonej energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2019 roku.

Sytuacja finansowa

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa TAURON wypracowała wyższe o 18 proc. niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym. EBITDA wypracowana przez Grupę osiągnęła poziom 2,2 mld zł.

W zakresie płynności finansowej, sytuacja Taurona jest stabilna.

Zielony zwrot

Zielona transformacja Taurona ma polegać na zwiększeniu udziału OZE w wytwarzanej energii. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW i tym samym 30% wytwarzanej energii przez grupę.

Po zwiększeniu udziału OZE w strukturze wytwarzania, grupa szacuje, że do 2025 r. emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20 procent.

Plany zmierzają jeszcze dalej. Już w 2030 r. Tauron planuje osiągnąć aż 66 procent energii wytwarzanej z OZE. Miejmy nadzieję, że taka zielona transformacja jest możliwa!

Porównanie z innymi Grupami Energetycznymi w 1 półroczu 2019

  • Udział OZE w produkcji PGE wynosi około 5%,jednak wytworzona energia elektryczna sklasyfikowała PGE na pozycji lidera, z wartością 1,5 TWh.
  • Udział OZE w produkcji TAURONA stanowi 9,6 %, a wytworzona energia elektryczna wyniosła 0,69 TWh
  • Energa ma 41% udziału OZE w strukturze wytwarzania i wyprodukowała 0,79 TWh
  • Udział OZE w grupie Enea stanowi około 6,6%, przy czym w pierwszych sześciu miesiącach tego roku Grupa wytworzyła w sumie 12,7 TWh energii elektrycznej ze wszystkich źródeł.

Przygotuj się na zmiany ! Dołącz do uczestników II Kongresu Trendy Energetyczne!

Weź udział w dyskusji o MEGATRENDACH w energetyce w Polsce!


 

Redakcja GLOBEnergia