TAURON Dystrybucja upraszcza proces zgłoszenia mikroinstalacji OZE

Po zainstalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych w obowiązku przyszłego prosumenta jest zgłoszenie urządzenia do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego. Należy to zrobić co najmniej 30 dni przed planowanym uruchomieniem mikroinstalacji. Z racji dużego napływu zgłoszeń OSD Tauron Dystrybucja poinformował o usprawnieniu kanałów obsługowych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Operator informuje w komunikacie, że tylko w pierwszym tygodniu listopada odnotował 7 tys. nowych zgłoszeń przyłączenia mikroinstalacji OZE. Rodzi to duże wyzwania obsługowe, co może przełożyć się na terminy. Spółka postawiła usprawnić kanały obsługowe. Przyszli prosumenci będą mogli zrealizować zgłoszenia mikroinstalacji poprzez internetowy formularz, który dostępny jest TUTAJ.

Nowy formularz z czasem zastąpi przyjmowanie wniosków składanych obecnie mailowo i będzie jednym z dwóch stosowanych sposobów przyjmowania wniosków: poprzez formularz online i tradycyjnie, tj. w formie papierowej – wskazuje Tauron. Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji są realizowane do 30 dni.

Operator przygotował specjalne narzędzie online, za pomocą którego prosumentowi będzie wygodniej zgłosić przydomową mikroinstalację. Tauron Dystrybucja wskazuje, że dotychczas większość takich wniosków wpływała drogą mailową. Teraz zarówno instalatorzy, jak i klienci mogą posługiwać się szybkim w obsłudze narzędziem.

Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja, informuje że zgłaszanie mikroinstalacji przy użyciu nowego formularza internetowego wyeliminuje najczęstsze błędy i braki we wnioskach.

- Przy nieprawidłowo wprowadzanych danych formularz nie przepuści wniosku do kolejnego etapu, a system na bieżąco poinformuje o błędach. Automatycznie każdy klient otrzyma też mailowo i SMS-owo potwierdzenie złożenia wniosku – wyjaśnia Groń.

Ponadto, nowy formularz online skróci czas wymiany lub parametryzacji licznika, co przełoży się na usprawnienie procesu obsługi i przyniesie oszczędności po stronie też samego operatora. Klienci nie będą musieli drukować, a później skanować wypełnionego wniosku.

Wymagane dokumenty

Przed wypełnieniem internetowego formularza należy przygotować pełny komplet załączników. Wśród nich jest pełnomocnictwo, jeśli zgłoszenie podpisuje pełnomocnik zgłaszającego, lub oświadczenie instalatora w przypadku, jeśli zgłoszenia nie składa instalator mikroinstalacji.

Jeśli danego modelu inwertera nie ma w wykazie urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych będących członkami PTPiREE, konieczne będą informacje techniczne dotyczące zastosowanych urządzeń. Konieczne jest także wskazanie parametrów technicznych urządzenia.

Źródło: Tauron

Zobacz również