Aktualności Aktualności

Tauron inwestuje w mikrosieć

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Kilka dni temu spółka Tauron ujawniła informacje na temat ciekawego przedsięwzięcia technologicznego.

Chodzi o mikrosieć przesyłową, która będzie pilotażowym projektem w ramach wprowadzania w Polsce tkz. "smart grid". Inteligentne sieci są w stanie dostarczać energię elektryczną znacznie stabilniej niż tradycyjne, głównie ze względu na swój rozproszony charakter. Obejmując jedynie wielki obszar, są całkowicie niewrażliwe na zakłócenia pochodzące z poza tego terytorium. Jak to działa w praktyce?

Zamiast przesyłu energii elektrycznej na duże odległości, tworzymy mały, lokalny system elektroenergetyczy. Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatyki i elektroniki, jest on sam w stanie "dobierać" dostarczanie prądu do zaprotrzebowania, co minimalizuje ryzyko blackoutu. Jednocześnie smart grid często okazuje się tańszy w użytkowaniu. Lokalne zużycie wytworzonego prądu zapewnia znacznie niższe straty niż centralna energetyka, co może przełożyć się na cenę. Dodatkowo, z mikrosieciami bardzo mocno związane są odnawialne źródła energii. Świetnie spełniają się one jako generatory niskiej mocy, zasilające niewielkie obszary. Inteligentna sieć w dużym stopniu ogranicza potrzebę magazynowania energii - jej zamysłem jest jak najefektywniejsza produkcja i zużycie jej. To krok w stronę nowoczesnej energetyki.

Znalezione obrazy dla zapytania smart grid

"Zielone światło" dla OZE w tym projekcie potwierdził Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarzadzania majątkiem i rozwoju w Tauronie. Jak powiedział, "W naszych działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach. Program budowy mikrosieci łączy te dwa cele i wzmacnia ambicje Taurona, aby być liderem w kształtowaniu energetyki przyszłości."

"Aktualnie prowadzimy 22 projekty badawczo-rozwojowe na całym łańcuchu wartości Grupy. Wdrożona w Tauronie Strategiczna Agenda Badawcza, będąca swoistą "mapą drogową" dla innowacji, pozwala na szybszy wybór projektów do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym" - dodaje wiceprezes Tauron Polska Energia.

Projekt „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej” realizowany jest z dofinansowaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uzyskanego w konkursie Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). Tauron uzyskał na ten cel 28 mln złotych.

źródło : CIRE