Tauron ma na swoim koncie dużo przyłączeń do sieci, jeżeli chodzi o domową fotowoltaikę i prosumentów, jednakże w strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedawanej przez spółkę, do tej pory nie było miejsca na fotowoltaikę. Farma fotowoltaiczna w gminie Choszczno będzie pierwszym obiektem grupy Tauron, który będzie produkował energię elektryczną ze słońca.

Farma fotowoltaiczna o mocy 6 MW będzie produkowała około 6 GWh rocznie. Planowany czas działalności farmy przypada od 2021 do 2045 roku.


Zapraszamy na XI Forum SOLAR+

Forum Solar+ to wydarzenie poświęcone w pełni branży fotowoltaicznej i zagadnieniom magazynowania energii. To forum wymiany doświadczeń, analizy zmian prawnych, aktualne ceny, nowości technologiczne, konkretne porady dla inwestorów i instalatorów


OZE w Tauronie

W strukturze paliw w kwestii OZE w Tauronie do tej pory dominowała energetyka wiatrowa. We wrześniu portfel wytwórczy społki wzbogacił się o pięć farm wiatrowych o łącznej mocy 180MW.

Energetyka słoneczna w zasadzie nie była wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, pomijając prosumentów i domową fotowoltaikę. Farma fotowoltaiczna od spółki Aval-1 znajdująca się w gminie Choszczno w województwie zachodniopomorskim, będzie pierwszą elektrownią w grupie TAURON produkującą energię elektryczną ze słońca. Planowany termin oddania elektrowni do użytku to 2021 rok. Farma ma produkować 6 GWh rocznie.

Zielona transformacja Taurona ma polegać na zwiększeniu udziału OZE w wytwarzanej energii. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW. Planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Tym samym Tauron planuje osiągnąć 30% wytwarzanej energii z OZE do 2025 roku i 65% do 2030 roku.

Redakcja GLOBEnergia