Zarząd Tauron Polska Energia S.A. poinformował o otrzymaniu odpisu pozwu wniesionego przez spółki Amon i Talia wchodzące w skład grupy Polenergia.

Amon oraz Talia, spółki zależne od Polenergii wniosły do sądu pozew przeciwko Tauron Polska Energia. Powodem jest zerwanie długoterminowych umów sprzedaży energii i praw majątkowych zawartych przez spółkę zależną Tauron – Polska Energia – Pierwsza Kompania Handlowa.

Po pierwsze – odszkodowanie

Spółki domagają się odszkodowania za 2015 rok w kwocie:
Amon: 47,55 mln zł
Talia: 31,29 mln zł

Po drugie – ustalenie odpowiedzialności

Spółki domagają się szkody, które mogą powstać w przyszłości z czynów niedozwolonych, polegających na skorzystaniu przez Tauron ze szkody wyrządzonej obu spółkom. Pierwsza z nich wyceniła te szkody na 158,26 mln zł, a druga na 106,96 mln zł.

Łączna kwota roszczeń Polenergii to 343 mln zł.

Tauron analizuje treść pozwu i przygotowuje się do ustosunkowania się do niego. Tauron ocenia wstępnie, że żądania pozwu są bezprzedmiotowe i bezzasadne.

Podstawa sporu

Umowa sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii oraz sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii w odnawialnych źródłach energii między Amon, Talia oraz spółką Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa (PKH) została zawarta 23 grudnia 2009.

Umowa dotyczy farm wiatrowych w Modlikowicach i Łukaszowie, należących do Amon i Talia. Koncesję na wytwarzanie energii otrzymały w 2012 roku.

Moc farmy w Łukaszowie wynosi 34 MW, a w Modlikowicach 24 MW.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy pozew wobec spółki Tauron. Polenergia również została obciążona pozwem przez spółkę Eolos – operatora farm wiatrowych. Kwota odszkodowania jakiego domaga się Eolos sięga około 28 mln zł. Jeśli mowa o operatorach sieci, to podobne pozwy zostały wystosowane przeciwko pozostałym:  Enea, Energa i PGE.

Redakcja GLOBEnergia