Zielona transformacja Taurona to zwrot grupy w kierunku OZE. W 2025 roku moc wytwarzana przez Taurona z odnawialnych źródeł energii ma wynieść 1200 MW i podnieść udział OZE w wytwarzaniu do 30% Plany zmierzają jeszcze dalej. Tauron planuje osiągnąć aż 65 procent energii wytwarzanej z OZE do 2030 r. Inwestycja w 5 farm wiatrowych, wpisuje się w ten Zielony Zwrot TAURONA.

Cena nabycia

Wynegocjowana cena nabycia pięciu farm wiatrowych wynosi 137 milionów euro. Kwota ta może podlegać korektom wynikającym z modelu współpracy obu stron. Nabycie farm ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego celu spółek celowych.

Pierwszą inwestycją jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych – podkreśla Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia

Nowy kierunek

Ogłoszone w maju zaktualizowane kierunki strategiczne opierają się na rozwoju czystej energii, która będzie podstawą budowy wartości Grupy TAURON. Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Inwestycje w lądową energetykę wiatrową mają dostarczyć dodatkowe 900 MW, a farmy fotowoltaiczne dodatkowe 300 MW.

Ostatnio Tauron ogłosił też przetarg przetarg na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej o mocy od 3,1 do 5 MW zlokalizowanej w Jaworznie.

Dzięki realizacji planowanych działań możliwe będzie zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej Grupy TAURON do blisko 30 proc. w 2025 r. i ponad 65 proc. w 2030 r.

Zaktualizowana strategia

Zmienia się otoczenie rynkowe, do którego należy się dostosować! Zaktualizowane kierunki strategiczne uwzględniają zmiany w otoczeniu rynkowym i regulacyjnym. Przede wszystkim chodzi o powstanie w Polsce dwutowarowego rynku energii, wejście w życie konkluzji BAT, ograniczenie wsparcia dla energetyki konwencjonalnej po 2025 roku oraz wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Obecnie w ramach portfela źródeł odnawialnych Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin wiatrowych o łącznej mocy 200,75 MW.

Zielona transformacja trwa! Według prognoz, do 2025 roku aż 1200 MW, czyli 30% wytwarzanej energii ma pochodzić z OZE. Grupa szacuje, że do tego czasu emisja dwutlenku węgla zostanie ograniczona o 20 procent. Plany są jeszcze bardziej dalekosiężne! Tauron planuje osiągnąć aż 65 procent energii wytwarzanej z OZE do 2030 r. Oby się udało!

źródło: TAURON

Redakcja GLOBEnergia