Tauron przyłączył blisko 44 tys. mikroinstalacji w pierwszym półroczu 2021 roku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W okresie od stycznia do czerwca 2021 roku Tauron Dystrybucja przyłączył do swojej sieci ok. 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW. Dla porównania jeszcze w całym 2017 roku było to nieco ponad 4 tys. instalacji.

Operator wskazuje, że utrzymująca się ogromna popularność mikroinstalacji powoduje konieczność dostosowywania sieci energetycznej oraz wymaga odpowiedzialności po stronie instalatorów urządzeń i samych prosumentów. Operator przygotował specjalny poradnik, w którym odpowiada na najczęściej zadawane przez prosumentów pytania, dotyczące poprawnej pracy fotowoltaiki.

W celu poprawy warunków pracy mikroinstalacji PV oraz zwiększenia zdolności przyłączeniowych źródeł OZE do sieci dystrybucyjnej, TAURON Dystrybucja prowadzi działania w obszarze monitorowania pracy sieci dystrybucyjnej. Wykorzystywane są do tego celu analizatory parametrów energii oraz liczniki zdalnego odczytu.

Na tej podstawie OSD wykonuje analizy techniczne, które służą ocenie parametrów jakościowych dystrybuowanej energii oraz stopnia obciążenia poszczególnych elementów sieci. Ta wiedza jest wykorzystywana następnie do podejmowania decyzji dotyczących zakresu koniecznych działań inwestycyjnych. Na tej podstawie są również podejmowane doraźne działania eksploatacyjne polegające m.in. na regulacji napięcia w stacjach transformatorowych SN/nN.

Jak czytamy, w zależności od nasycenia obwodów niskiego napięcia mikroinstalacjami i struktury istniejących sieci, TAURON Dystrybucja w miarę posiadanych środków stara się poprawiać i dostosowywać do źródeł OZE stan sieci. Dzieje się to poprzez np. wymiany transformatorów SN/nN na jednostki o większej mocy, wymianę przewodów lub dobudowę nowych stacji SN/nN.

Z perspektywy OSD dla prawidłowej pracy źródeł wytwórczych na wszystkich poziomach napięć konieczne jest stałe monitorowanie parametrów technicznych sieci, opracowywanie złożonych analiz sieciowych i identyfikacja koniecznych do wykonania inwestycji. Działania prowadzone po stronie dystrybucji mają typowo techniczny wymiar i dotyczą sieci dystrybucyjnej. Jednak prosument i jego instalacja wytwórcza również wpływa na parametry pracy urządzeń i dlatego w swoim własnym interesie powinien dbać o prawidłowość montażu i sposobu pracy swoich instalacji.

Wzrasta rola magazynów energii

Dużym wyzwaniem dla instalacji prosumenckich jest magazynowanie nadwyżek energii w okresie produkcji, kiedy prosumenci nie zużywają jej na bieżąco. Tauron podkreśla, że sieć dystrybucyjna nie jest fizycznym magazynem energii i nie może przechować energii do czasu, aż odbiorcy zaczną ją zużywać. Mogą tu jednak pomóc sami prosumenci zagospodarowując energię, którą wytworzą, lub magazynując ją w przydomowych magazynach energii. Dzięki takim magazynom praca mikroinstalacji nie będzie zależna od zapotrzebowania na energię w sieci operatora, a prosumenci zwiększą swoją niezależność energetyczną. Pozwoli to również na dalszy rozwój lokalnych źródeł energii i rozwój OZE.

Przypomnijmy, że rząd chce zwiększyć poziom autokonsumpcji przez m.in dotacje do urządzeń takich jak magazyny energii, ładowarki EV, magazynu ciepła/chłodu czy systemy zarządzania energią i konsumpcją w domu. Ten komponent będzie uwzględniony w czwartej edycji programu Mój Prąd.

Źródło: Tauron Dystrybucja/ISBNews.TV/własne

Zobacz również