W pierwszym półroczu 2020 roku Tauron przyłączył więcej instalacji niż w całym 2019 roku. Dla przypomnienie, w 2019 roku Tauron przyłączył ponad 30 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 206 MW, w 2018 niecałe 8 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 50 MW, a w 2017 ponad 4 tysiące mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 25 MW. 34 631 mikroinstalacji w ciągu zaledwie jednego półrocza to ogromne osiągnięcie!

Jak podała Jadwiga Emilewicz – Wicepremier i Minister Rozwoju podczas konferencji prasowej na farmie wiatrowej Jarocin-Koźmin, w Polsce funkcjonuje już 262 300 instalacji prosumenckich. 107 902 instalacji o mocy zainstalowanej ok. 732,9 MW zostało przyłączonych w samym 2020 roku. Szczegóły przeczytaj TUTAJ

Plany Taurona na drugą połowę roku

Jak powiedział Wojciech Ignacok, prezes zarządu TAURON Polska Energia, spółka szacuje, że do końca roku przyłączy około 70 tysięcy mikroinstalacji.

Problem dużej liczby mikroinstalacji

Tak duży przyrost liczby mikroinstalacji może stanowić problem dla sieci dystrybucyjnych. Jak powiedział Jerzy Topolski, wiceprezes TAURON Polska Energia ds. zarządzania majątkiem, w kolejnych latach mogą się pojawić ograniczenia techniczne oraz możliwości konsumpcji energii wyprodukowanej z odnawialnych źródeł na terenach o dużej liczbie inwestycji w mikroinstalacje.

W związku z tym Tauron planuje uruchomienie między innymi dedykowanych programów inwestycyjnych, mających na celu zwiększenie potencjału do przyłączania kolejnych OZE oraz elastyczności sieci dystrybucyjnej. Istotne będzie również wdrożenie systemów inteligentnego opomiarowania sieci elektroenergetycznej (liczniki, transmisja, system akwizycji i obróbki danych pomiarowych), a więc budowa sieci w standardzie „smart grid”.

Sieć, która zostanie dopasowana do zmieniających się warunków pracy oraz rozwoju technologicznego będzie w stanie sprostać potrzebom przyłączonych odbiorców i wytwórców energii, w tym szczególnie wytwórców OZE.

Jak podaje Tauron, złożone do tej pory wnioski o przyłączenie instalacji OZE są realizowane bez zakłóceń. Spółka oferuje opcję wcześniejszego wystąpienia o uzyskanie wstępnych informacji o możliwościach przyłączenia obiektu w danej lokalizacji. Dzięki takiej możliwości potencjalny inwestor składa wniosek, dla którego możliwość wydania pozytywnych warunków przyłączenia jest już wcześniej wstępnie sprawdzona. Niezależnie od tego, każdy inwestor ma możliwość oszacowania możliwości przyłączenia na podstawie publikowanych na stronie internetowej informacji, dotyczących dostępnych mocy przyłączeniowych.

Instalacje inne niż mikro w Tauronie

Od stycznia do końca czerwca Tauron przyłączył 23 instalacje OZE większe niż mikroinstalacje, z których tylko jedna – elektrownia wodna – nie była instalacją fotowoltaiczną. Łączna moc instalacji OZE przyłączonych w pierwszym półroczu do sieci TAURON Dystrybucja wyniosła 254 MW.

Nowe obiekty PV od Taurona już w budowie!

TAURON realizuje budowę nowych farm fotowoltaicznych, które mają zwiększyć udział OZE oraz zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do środowiska. Grupa sukcesywnie realizuje Zielony Zwrot!

Budowa instalacji fotowoltaicznej Choszczno w województwie zachodniopomorskim to jeden z przykładów dążenia spółki do coraz większego udziału OZE. Obecnie część projektu o nazwie Choszczno I jest w trakcie budowy. Obiekt ma być gotowy do użytku w IV kwartale 2020 roku, a jego praca trwać będzie do 2045 roku. Na ten moment powstało 6 MW mocy instalacji.

Elektrownia słoneczna zostanie również powiększona o kolejne 4 farmy o mocy 4 MW. Istnieje także możliwość zwiększenia w przyszłości zasięgów instalacji o 2 MW. Powstała farma będzie nosić nazwę Choszczno II. Realizacja projektu instalacji fotowoltaicznej to dążenie do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu oraz planu TAURON PV. Do realizacji projektu posłużą moduły oraz falowniki wykorzystujące nowoczesną technologię dla osiągnięcia jak najlepszych wyników produkcyjnych w przyszłości.

Kolejny projekt budowy instalacji fotowoltaicznej obejmuje obszar dawnej Elektrowni Jaworzno I. Farma powstała na tym obszarze będzie posiadać moc całkowitą w wysokości 5 MW. TAURON budując kolejne obiekty wykorzystuje obszary zrekultywowane lub potrzebujące rekultywacji. Wybierając miejsca dawnych elektrowni lub składowisk odpadów Grupa zagospodarowuje nieużytkowane już tereny przywracając im funkcjonalność.

Redakcja GLOBEnergia