Od pewnego czasu na rodzimym rynku dostępne w sprzedaży są moduły wykonane w technologii MWT. Gwarantują one zwiększony uzysk poprzez zastąpienie tradycyjnych szynowodów, nanoszonych na przednią część modułów, elektrodami zbiorczymi umieszczonymi w spodniej warstwie modułu (back contact circuit).

Szyny zbiorcze a technologia MWT

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem w procesie produkcyjnym modułów fotowoltaicznych jest nanoszenie szyn zbiorczych (ang. busbar) metodą sitodruku typu H, bezpośrednio na warstwę krzemu. W rezultacie powoduje to jednak szereg negatywnych efektów. Szynowody poprzez swoje umiejscowienie powodują niewielkie zacienienie na powierzchni modułu, co nie pozostaje bez wpływu na późniejszą pracę instalacji i generowane przez nią uzyski roczne, które są mniejsze o 2–3%.

Co więcej technologia ta charakteryzuje się zwiększoną rezystancją szeregową w porównaniu do technologii MWT (Metal Wrap Throught). Tym samym straty na linii ogniwo–moduł przy zastosowaniu nowej technologii spadają o 1–3%.

Wygląd modułów w technologii MWT (Źródło: Phono Solar)

O technologii MWT

Czym zatem jest wyżej wspomniana technologia MWT? W tym rozwiązaniu rolę zastąpionych szynowodów przejęły umiejscowione w tylnej części panelu szyny zbiorcze, plusowe oraz minusowe, które poprzez wykonane w procesie technologicznym otwory zapewniają kontakt złącza N półprzewodnika z poszczególnymi ogniwami krzemowymi.

Nie wpływa to znacząco na koszt produkcji modułów, ponieważ – pomimo dodatkowego etapu w procesie produkcyjnym – technologia MWT pozwala obniżyć koszty produkcji poprzez poddawanie modułu mniejszym naprężeniom. Umożliwia to zmniejszenie grubości modułu. Nie bez znaczenia jest również brak konieczności stosowania lutów wysokotemperaturowych, które zwiększają ryzyko mikropęknięć.

Kolejnym atutem rozwiązania MWT jest możliwość zastosowania technologii nie tylko z klasycznymi modułami polikrystalicznymi oraz monokrystalicznymi, ale również z powodzeniem produkowane w niej mogą być moduły PERC czy HIT, co zwiększa ich sprawność przy zachowaniu konkurencyjnej ceny.

Technologia MWT już na polskim rynku!

Jednym z producentów modułów MWT jest firma Phono Solar istniejąca na rynku od 2004 roku. Posiada ona w swojej ofercie typoszereg modułów o mocach 315 Wp, 320 Wp oraz 325 Wp, których sprawność osiąga nawet 20%. Ponadto, dzięki bardzo niskiemu współczynnikowi temperaturowemu, moc modułów wraz ze wzrostem temperatury spada znacznie wolniej niż w tradycyjnych rozwiązaniach.

Warto również wspomnieć, że technologia MWT pozwala osiągnąć lepszy o 2–3% współczynnik wypełnienia, poprzez zbliżenie ogniw w module, co daje możliwość zachowania tej samej mocy przy zmniejszonych wymiarach.

Tomasz Pudlik

 

Redakcja GLOBEnergia