List intencyjny

12 kwietnia odbyła się oficjalna uroczystość podpisania listu intencyjnego dotyczącego powstania Hubu Naukowo-Technologiczno-Biznesowego na terenie Małopolski. Porozumienie sygnowali Minister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Zarząd Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Burmistrz Gminy Krzeszowice.

Celem powstania HUB-u w Miękini, jest zebranie podmiotów, które mogą przyczynić się do zwiększenia potencjału lokalnych producentów do tworzenia konkurencyjnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu wykorzystania OZE, głównie w oparciu o pompy ciepła. Przewidziana jest współpraca władz centralnych, samorządowych, przedsiębiorców oraz środowiska akademickiego.

Koncepcja hubu zakłada połączenie trzech elementów mechanizmu ekosystemu innowacji tj. infrastruktury technicznej (biura, laboratoria i hale testowe), nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie ekosystemem innowacji), współpracy sieciowej podmiotów zaangażowanych w rozwijanie technologii dla inteligentnej energetyki (inkubatory, startupy, państwowe i prywatne fundusze, inwestorzy).

Dlaczego Miękinia? W tej miejscowości istnieje już zaplecze naukowo-badawcze tj. Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii, należące do wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie. W centrum prowadzona jest działalność w zakresie OZE, hybrydowych systemów energetycznych oraz efektywności energetycznej i mikroenergetyki prosumenckiej.

Ponadto Burmistrz gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk zapowiedział, że w ramach dalszej współpracy z AGH i środowiskiem biznesu planowane jest stworzenie w Miękini Centrum Edukacji, które będzie zajmować się szkoleniami i doradztwem dla profesjonalistów związanych z rynkiem OZE oraz popularyzacją wśród prosumentów efektywnego korzystania z tych źródeł.

W centrum pompy ciepła

Hub w Miękini, oprócz generowania wynalazków i wsparciu myśli naukowo-technicznej, sprzyjać będzie dynamicznemu rozwojowi innowacji w OZE, ze szczególnym uwzględnieniem technologii pomp ciepła. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka przekonywał, że użycie pomp ciepła może przyczynić się do znacznej redukcji emisji zanieczyszczeń. Jest także szansą na stworzenie nowych miejsc pracy – zarówno w przemyśle odpowiedzialnym za wytwarzanie urządzeń, jak i w sektorze zajmującym się ich instalacją. W tej kwestii wypowiedział się także pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

– Statystyki pokazują, że sprzedaż pomp ciepła rośnie bardzo dynamicznie. W przypadku powietrznych pomp ciepła popyt wzrósł nawet o 100 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Takie sprzyjające okoliczności możliwe są m.in. dzięki dostępności ulgi termomodernizacyjnej, licznym aktywnościom strony rządowej oraz uruchomieniu programów pomocowych – w tym programów priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podkreślił wiceminister.

Wsparcie inwestycji w pompy ciepła dla nowych budynków?

Prezes NFOŚiGW Prof. Maciej Chorowski powiedział podczas wydarzenia, że dofinansowanie pomp ciepła w istniejących budynkach użytkowych przewiduje największy program w Polsce – Czyste Powietrze.

– Z tej możliwości chętnie korzystają nasi beneficjenci. Ale myślimy też o wsparciu w tym zakresie nowych budynków, dlatego analizujemy możliwości dofinansowania pomp ciepła oraz magazynów/buforów ciepła i chłodu w ramach nowego instrumentu, który jest przedmiotem naszych rozmów z resortem klimatu i środowiska – powiedział przedstawiciel Narodowego Funduszu.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Redakcja GLOBEnergia