Technologia wytwarzania energii z biomasy – projekt IMP PAN i Grupy ENERGA

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Konsorcjum Instytutu Maszyn Przepływowych PAN i Grupa ENERGA wygrały ogólnopolski konkurs na opracowanie technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy.

Celem projektu jest utworzenie prototypowych instalacji pilotażowych, które nie są obecnie dostępne na rynku. Na same prace badawcze, których koniec ma nastąpić w 2015 roku, przeznaczono 110 mln zł.

Grupa ENERGA wraz Instytutem Maszyn Przepływowych PAN (IMP PAN) stworzyło konsorcjum naukowo-przemysłowe, które wygrało ogólnopolski konkurs na realizację badań w ramach Narodowego Programu „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii" Zadanie 4. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych". Całość projektu została ustanowiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za realizację odpowiada Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które zdecydowało o wyłonieniu zwycięzcy.

IMP PAN jest liderem Konsorcjum, natomiast ENERGA - Strategicznym Partnerem Przemysłowym. Prototypowe instalacje pilotażowe będą możliwe do wdrożenia w polskich warunkach, dzięki czemu jest szansa na zyskowny produkt biznesowy. Do zadań ENERGI będzie należało testowanie zaproponowanych rozwiązań, ocena ich ryzyka i opłacalności, a także odpowiedzialność za biznesową stronę projektu.

- Projekt znakomicie wpisuje się w strategię naszej Grupy, która główny nacisk kładzie na budowę rozproszonych, w szczególności odnawialnych, źródeł wytwarzania energii. Obszar działania Grupy ENERGA, a w szczególności region północnej Polski, doskonale nadaje się do rozwoju tego sektora energetyki. Efekt tych badań przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii w skali mikro. Dzięki realizacji projektu powstaną technologie i instalacje, które znajdą zastosowanie w przemyśle - podkreśla Mirosław Bieliński, prezes ENERGA.

Stworzenie mikrobioogazowni domowych o mocy 10-20 kWe, instalacji do zgazowania biomasy w złożu stałym o mocy ok. 500 kW, a także innych instalacji z silnikami spalinowymi lub gazowymi do spalania biopaliw o efektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej - to niektóre z założeń projektu. Dodatkowo przewidywane jest opracowanie innowacyjnych technologii wydajnego wytwarzania biopaliw oraz wykorzystanie potencjału energetycznego frakcji organicznej odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Będzie to szansa na ekologiczną i niezależną energię dla rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gmin.

- Projekt stanowi dużą szansę wdrożenia innowacyjnych pomysłów dla ośrodków naukowych współpracujących z konsorcjum. Są to zespoły badawcze z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Politechniki Gdańskiej, Instytutu Energetyki w Warszawie, Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Politechniki Śląskiej i Politechniki Krakowskiej. Niezmiernie ważny jest tu aspekt integracji środowiska naukowego oraz fakt tak ścisłej i bezpośredniej współpracy z przemysłem, głównie z Grupą ENERGA - zaznacza prof. Jan Kiciński.

źródło www.cire.pl