Aktualności Aktualności

Tegoroczne aukcje OZE pokazały, że fotowoltaika stała się jeszcze bardziej konkurencyjna

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Do aukcji, których nie udało się rozstrzygnąć, należą instalacje do 1 MW wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej biogaz ze składowisk i biogaz z oczyszczalni ścieków. Zainteresowanych nie było także w aukcji dla projektów powyżej 1 MW wykorzystujących biogaz rolniczy, biogaz ze składowisk, biogaz z oczyszczalni ścieków, biopłyny, energię geotermalną i energię wody.

Poza dwoma aukcjami fotowoltaiczno-wiatrowymi został rozstrzygnięty jedynie mały koszyk dla elektrowni wodnych. W tym koszyku oferty złożyło 5 inwestorów, a wygrało czterech. Ceny po których została sprzedana energia z elektrowni wodnych 637,07 – 639,15 zł/MWh były ok. 2,9 razy wyższe niż dla fotowoltaiki czy wiatru.

Fotowoltaika bardziej konkurencyjna

Jak zauważa IEO, tegoroczne aukcje pokazały, że szczególnie technologia fotowoltaiczna stała się jeszcze bardziej konkurencyjna. Ceny aukcyjne, czyli 207,0-253,37 zł/MWh dla instalacji poniżej 1MW i 179,0-242,98 zł/MWh dla instalacji powyżej 1MW, nie są już tak atrakcyjne dla przedsiębiorców w porównaniu z aktualnymi rynkowymi cenami energii.

- Obecnie system aukcyjny to raczej długoterminowe zabezpieczenie kontraktu. Rynkowy charakter fotowoltaiki i energetyki wiatrowej przejawia się także w liczbie składanych ofert, których są setki w porównaniu do pojedynczych w przypadku innych technologii - wskazuje IEO.

Koszyk dla projektów fotowoltaicznych i wiatrowych do 1MW w całości został opanowany przez oferty fotowoltaiczne. Według danych URE w 2021 roku do aukcji przystąpiło 432 wytwórców, którzy złożyli 1264 ofert.Aukcję wygrało 335 wytwórców z łączną liczbą 1016 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać dodatkowe moce zainstalowane w fotowoltaice wynoszące prawie 1 GW. Mimo mniejszej nadpodaży ofert w porównaniu do roku 2020, gdzie nadpodaż projektów była dwukrotna, cena po jakiej energia została sprzedana (207-253 zł/MWh) była niższa niż w roku 2020, gdy zakres cenowy wynosił 223-269 zł/MWh. Porównując średnie wartości cen z obu aukcji 2020 i 2021 był widoczny spadek cen o około 10 proc.

Spadek cen sprzedaży energii elektrycznej rok do roku w tym koszyku pokazuje wysoką konkurencyjność technologii fotowoltaicznej. Na cenę może mieć także wpływ popularność technologii i dotychczas taniejące komponenty instalacji.

Przewaga fotowoltaiki w dużym koszyku aukcyjnym

Dotychczas duży koszyk (źródła > 1 MW) był zdominowany przez energetykę wiatrową. Już w 2020 roku fotowoltaika zaznaczyła swoją silną pozycję - instalacje fotowoltaiczne zrównały się wówczas liczbą ofert oraz zakontraktowaną mocą z elektrowniami wiatrowymi. Aukcja w 2021 roku to duża przewaga projektów fotowoltaicznych nad projektami farm wiatrowych, czego można było się spodziewać w obliczu funkcjonującej wciąż ustawy odległościowej, która blokuje rozwój nowych projektów energetyki wiatrowej na lądzie. Jak podaje URE, w wyniku rozstrzygnięcia aukcji może powstać ponad 1,2 GW instalacji fotowoltaicznych, a także ponad 0,3 GW lądowych farm wiatrowych.

Cena referencyjna dla fotowoltaiki wynosiła 320 zł/MWh, a maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana wynosiła 242,98 zł/MWh. Różnica między tymi cenami to niemal 80 zł/MWh. Tak duży spread jest spowodowany dużą konkurencyjnością technologii fotowoltaicznych i coraz większą podażą dużych projektów (large scale solar). Minimalna cena po jakiej sprzedano energię to 179 zł/MWh. Średnia cena sprzedanej energii w tym koszyku, która w 2021 roku wynosiła 229,2 zł/MWh nieznacznie wzrosła w stosunku do aukcji z 2020 o 2 proc.

Łącznie w obu koszykach fotowoltaiczno-wiatrowych zwyciężyło 407 wytwórców (spółek celowych).

6 GW projektów z przyłączeniami

IEO szacuje, że poza już przeprowadzonymi aukcjami, na polskim rynku wciąż pozostaje 6 GW projektów fotowoltaicznych, które posiadają warunki przyłączenia do sieci i mogą zostać zrealizowane w nadchodzących latach. Rynek projektów fotowoltaicznych jest na tyle rozwinięty, że można przewidywać stabilny przyrost nowych mocy z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. Tylko w 2020 roku warunki przyłączenia do sieci uzyskało 2,8 GW projektów PV, a w samym I kwartale 2021 roku decyzję tą otrzymało 1,8 GW projektów PV.

Źródło: IEO