Termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

geotermia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w I półroczu 2013 roku upływa w dniu 1 sierpnia 2013 roku - ponieważ dzień 31 lipca 2013 roku przypada w niedzielę.

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe stawki opłat eksploatacyjnych. Szczegóły w zakresie stawek możecie Państwo uzyskać na portalu e-OPLATYgeolog, pod adresem:
https://www.e-oplatygeolog.pl/main/przepisy

Przypominamy, że obowiązek złożenia informacji dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego czynną koncesję na wydobywanie kopaliny (również w przypadku, gdy nie jest prowadzona eksploatacja).

Źródło: NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że termin składania informacji i dokonywania wpłat z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin w I półroczu 2013 roku upływa w dniu 1 sierpnia 2013 roku - ponieważ dzień 31 lipca 2013 roku przypada w niedzielę.

 Od 1 stycznia 2013 roku obowiązują nowe stawki opłat eksploatacyjnych. Szczegóły w zakresie stawek możecie Państwo uzyskać na portalu e-OPLATYgeolog, pod adresem:
https://www.e-oplatygeolog.pl/main/przepisy

Przypominamy, że obowiązek złożenia informacji dotyczy każdego przedsiębiorcy posiadającego czynną koncesję na wydobywanie kopaliny (również w przypadku, gdy nie jest prowadzona eksploatacja).