Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – WFOŚiGW w Krakowie ogłasza program JAWOR!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dofinansowanie termomodernizacja

Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Jego celem jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne. Wymagane jest oświadczenie o prowadzeniu / nie prowadzeniu działalności gospodarczej w budynku jednorodzinnym podlegającym termomodernizacji - w przypadku prowadzenia działalności, Fundusz będzie udzielał pomocy zgodnie z przepisami o pomocy publicznej.

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

 • Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.
 • Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
 • Minimalna kwota pożyczki - 20 000,00 zł, maksymalna kwota pożyczki - 100 000,00 zł.
 • Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: i obejmuje ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymianę okien i drzwi zewnętrznych.

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, WFOŚiGW poinformuje Państwa za pośrednictwem strony internetowej. Planowany termin to pierwsza połowa sierpnia 2016 r. 

Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodności cieplnej, a także wyliczenie:

 • ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
 • ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%. Fundusz prosi, aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie wyżej przedstawionego opracowania.

Lista audytorów uprawnionych do przeprowadzenia audytu/oceny:

 • Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej
 • Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 • Zrzeszenie Audytorów Energetycznych
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Koszty niekwalifikowane to:

 • koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
 • zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
 • wydatki na orynnowanie, instalację odgromową,
 • nadzór inwestorski.

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi załącznikami.

Program oraz lista załączników wymaganych do dokonania oceny wniosku dostępne są za pośrednictwem strony internetowej WFOŚiGW w Krakowie.

Źródło: WFOŚiGW w Krakowie