Termomodernizacja budynku z wykorzystaniem pompy ciepła

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Termomodernizacja budynku z zastosowaniem pompy ciepła

W ostatnich latach obserwowany jest ciągły wzrost cen paliw. Z roku na rok, ogrzewanie budynków generuje w związku z tym coraz większe koszty.

  Przyczynia się to do szukania alternatyw w sposobie dostarczania ciepła do pomieszczeń. Niewątpliwie takimi alternatywami są Odnawialne Źródła Energii. Dziedzina ta jest jednak w stanie ciągłego rozwoju, a konkurencja na rynku niedostatecznie rozwinięta. Wszystko to powoduje, że nakłady inwestycyjne związane z OZE nie zawsze są opłacalne. Dlatego tak ważne staje się budowanie budynków niskoenergetycznych, bardzo dobrze zaizolowanych termicznie. Budynki istniejące poddaje się termomodernizacji  w celu ograniczenia strat ciepła oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na moc cieplną. Poniżej zaprezentowano jak duży wpływ na energochłonność ma termomodernizacja. Wszelkie obliczenia przeprowadzono dla istniejącego budynku. Rozważany obiekt jest budynkiem dwupiętrowym, z nieogrzewaną piwnicą oraz z nieużytkowym poddaszem. Powierzchnia użytkowa to 150 m2 przy wysokości kondygnacji użytkowych równej 3 m. W obecnym stanie dom ogrzewany jest nisko sprawnym kotłem węglowym.

Budynki powstające do końca XX wieku charakteryzują się bardzo masywną strukturą, dużymi stratami cieplnymi, a co z tym jest związane dużą energochłonnością.  Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla rozważanego budynku wynosi ok. 270 kWh/m2rok Jest to bardzo duża wartość i klasyfikuje budynek jako bardzo energochłonny. Tak wysoka wartość wskaźnika przyczynia się do spalania dużej ilości węgla w sezonie grzewczym, co generuje wysokie koszty oraz przyczynia się do dużej emisji substancji szkodliwych do atmosfery .

Poddanie budynku procesowi termomodernizacji pozwoli w znacznym stopniu ograniczyć emisję substancji szkodliwych. Dla budynku rozważone zostały różne warianty termomodernizacyjne. Koszt nakładów termo modernizacyjnych jest stosunkowo wysoki, a o opłacalności przedsięwzięcia można mówić, gdy zwrot poniesionych nakładów nie będzie znacząco przekraczał 10 lat.  Obecnie ściany budynków nowo powstałych projektuje się tak aby współczynnik przenikania ciepła był niższy niż 0,3 W/m2K dla ściany wielo warstwowej oraz 0,5 W/m2K dla ściany jednowarstwowej. Trzeba również pamiętać, że termomodernizacja obiektu budowlanego obejmuje trzy najważniejsze aspekty:

  • roboty budowlane, których celem jest zwiększenie oporu cieplnego przegród budowlanych. Wiąże się to z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu, oraz uszczelnieniem bądź wymianą drzwi i okien.
  • przystosowanie instalacji grzewczej do nowego (zmniejszonego) zapotrzebowania na ciepło.
  • przystosowanie systemu grzewczego do nowego (zmniejszonego) zapotrzebowania na ciepło.

Budynek wyposażony jest w  okna o współczynniku przenikania ciepła 1,8 W/m2K. Okna plastikowe są w stanie dobrym, wymieniane w 2005 r. Termomodernizacja ograniczy się zatem do ocieplenia ścian zewnętrznych, dachu, stropu nad nieogrzewaną piwnicą oraz modernizacji całego układu grzewczego. Dla tych przegród wykonano następujące warianty termo modernizacyjne, na podstawie których możliwe jest wybranie najbardziej korzystnego, spełniającego warunek aby współczynnik U był poniżej wartości 0,3 W/m2K oraz by okres zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych mieścił się w granicy opłacalności. (…)

Wojciech Luboń, GLOBEnergia

 

Cały artykuł - GLOBEnergia 3/2009

termomodernizacja z wykorzystaniem pomp ciepła