Tego typu inwestycja pozwala obniżyć koszty ogrzewania nawet o kilkadziesiąt procent. Na czym więc polegają działania termomodernizacyjne?

Termomodernizacja – na czym polega?

W ramach działań termomodernizacyjnych dokonuje się:

 • wymiany bądź modernizacji źródła ciepła, czyli instalacji grzewczej, klimatyzacji, układu ciepłej wody użytkowej albo modernizacji systemu wentylacji,
 • ocieplenia przegród zewnętrznych – ścian zewnętrznych, stropodachów, dachów,
 • ocieplenia przegród wewnętrznych – ścian wewnętrznych, stropów nad lub pod nieogrzewanymi przestrzeniami, a także podłóg na gruncie,
 • wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Proces ten wiąże się z dużymi kosztami. Dlatego najczęściej przebiega w kilku etapach. Generalnie można wyróżnić trzy rodzaje termomodernizacji:

 1.  lekka – polega na modernizacji lub wymianie źródła ciepła,
 2.  średnia – modernizacji lub wymianie źródła ciepła towarzyszy wymiana stolarki okienno-drzwiowej lub docieplenie ścian zewnętrznych,
 3.  kompleksowa – jest to całkowita lub częściowa wymiana źródła ciepła z zastosowaniem źródeł odnawialnych bądź wysokosprawnej kogeneracji, wymiana instalacji c.o. i c.w.u., wymiana zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej i docieplenie wszystkich przegród zewnętrznych.

Najczęściej właściciele budynków jednorodzinnych decydują się na termomodernizację lekką, co oczywiście związane jest z kosztami.

Termomodernizacja – innowacyjne rozwiązania

Przy działaniach termomodernizacyjnych wykorzystuje się innowacyjne rozwiązania technologiczne, do których należą m.in.:

Termomodernizacja

 • okna dwuszybowe lub niskoemisyjne okna trzyszybowe,
 • okna o wysokiej izolacyjności,
 • rolety okienne i okiennice,
 • folie okienne,
 • przegrody prefabrykowane,
 • zewnętrzna izolacja,
 • izolacja próżniowa, aerożel oraz panel izolacyjny,
 • uszczelnienia powietrzne,
 • chłodne dachy, które charakteryzują się wysoką refleksyjnością – odbijają promienie słoneczne, w ten sposób oddając energię z powrotem do atmosfery,
 • fotowoltaika zintegrowana z dachem bądź elewacją.

Coraz częściej, w przypadku budynków poddawanych termomodernizacji, wykorzystuje się również energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Ocieplanie budynków – najpopularniejsze materiały izolacyjne

Straty energii cieplnej w budynkach najczęściej dokonują się przez przegrody zewnętrzne. Jest to około 25 proc. wszystkich strat ciepła. Powszechnie panuje przekonanie, że im grubsza jest warstwa izolacyjna ściany, tym lepiej. Eksperci przekonują, że to tak nie działa, a poza tym działania takie generują niepotrzebne koszty. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych zależy przede wszystkim od właściwości izolacyjnych użytego materiału.

Wśród materiałów izolacyjnych należy wymienić: styropian, styropian ekstrudowany, wełnę szklaną, wełnę kamienną, wełnę celulozową, piankę poliuretanową oraz piankę PIR.

Do najpopularniejszych materiałów izolacyjnych, uwzględniając korzystny stosunek kosztu do efektywności działania materiału, należą:

 • Wełna – uszczelnia się nią wypełnienia między elementami konstrukcji drewnianych lub stalowych, zwłaszcza, gdy chcemy zwiększyć ich ochronę przeciwpożarową (np. ściany szkieletowe, stropy belkowe czy więźby dachowe) oraz wypełnienia wewnętrznych ścian szkieletowych. Służy również jako izolacja termiczna i akustyczna sufitów podwieszanych.
 • Styropian – najczęściej ociepla się nim podłogi na gruncie, ściany fundamentów i piwnic oraz ociepla tarasy i balkony.
 • Wełna lub styropian – jako materiał termoizolacyjny stosowany w systemach ociepleniowych ETICS, do ocieplenia stropów gęstożebrowych i betonowych, ocieplenia dachów płaskich oraz ocieplenia stropodachów wentylowanych.

Pewne elementy budynków wymagają użycia wełny, inne zaś najlepiej ocieplać styropianem.

termomodernizacja

Działania termomodernizacyjne – szereg korzyści

Efektem dobrze przeprowadzonej termomodernizacji jest redukcja zapotrzebowania na energię cieplną oraz energię pierwotną pochodzącą z paliwa, co wiąże się ze zmniejszeniem pozyskiwania energii, a zatem z oszczędnościami. Towarzyszy temu również wzrost komfortu użytkowania budynku, dzięki podniesieniu komfortu cieplnego oraz ułatwienie obsługi instalacji grzewczej. Następuje redukcja lub nawet całkowita likwidacja emisji substancji szkodliwych dla środowiska. A przy okazji podniesione są walory estetyczne naszego budynku.

Działania termomodernizacyjne powinna poprzedzić dogłębna analiza, dotycząca kosztów inwestycji oraz ostatecznego wpływu modernizacji na zapotrzebowanie na ciepło naszego budynku. Warto wziąć pod uwagę przeprowadzenie rzetelnego audyty energetycznego, w którym zostaną określone optymalne rozwiązania, dotyczące zakresu prac inwestycyjnych, rozwiązań technicznych i kosztów.

Koszty inwestycyjne na termomodernizację budynku najczęściej dzielą się w następujących proporcjach:

 • na materiały i urządzenia zwykle wydaje się około 60 – 70 % nakładów inwestycyjnych,
 • na robociznę najczęściej wydaje się około 30 do 40 % nakładów inwestycyjnych poniesionych na modernizację energetyczną budynku.

Źródło: Gerente.pl

Redakcja GLOBEnergia