Termomodernizacja Litwy w rękach Polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

termodernizacja

"W Polsce kwestia termomodernizacji znajduje się na wysokim poziomie. Mamy ogromne doświadczenie w tym zakresie, chcemy i możemy nim się podzielić z Litwą” - podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Środowiska powiedział kierownik wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Wilnie, radca-minister Henryk Szymański. Podczas spotkania obie strony omówiły ścisłą współpracę w zakresie renowacji dudynków.

Sekretarz wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady RP w Wilnie Piotr Hajdecki zaznaczył, że polskie spółki posiadają ogromne doświadczenie w dziedzinie termodernizacji. Masowa renowacja w Polsce ma się już ku końcowi, dlatego spółki szukają miejsc poza granicami państwa, gdzie mogłyby wykorzystać swoje doświadczenie.

„Na Litwie zimy są bardzo długie, dlatego efektywna termodernizacja może trwać tylko kilka miesięcy. Polskie spółki mają technologie, które mogą zmniejszyć negatywne skutki zimy. Część prac spółki mogą wykonywać również zima” - powiedział Hajdecki. „Doświadczenie Polaków w zakresie termomodernizacji jest niepodważalne ponieważ takie prace prowadzone są w Polsce już od dawna. Z tego względu moglibyśmy podjąć współpracę w tym zakresie. Uzgodniliśmy, że na następnych spotkaniach strona polska zaprezentuje pomyślnie wdrożone projekty. Również pragniemy usłyszeć od nich o popełnionych błędach, abyśmy w przyszłości mogli ich uniknąć” - powiedziała wiceminister środowiska Daiva Matonienė.

Następnie spotkanie obu stron odbędzie się jesienią podczas wspólnej konferencji, podczas której zostaną omówione problemy renowacji i sposoby ich rozwiązywania. Jednym z głównych celów konferencji – zaproszenie firm z Polski, które posiadają największe doświadczenie w zakresie renowacji. Podczas konferencji będą miały możliwość zaprezentowania swoich technologii i produktów, nawiązania kontaktów ze spółkami litewskimi.
Źródło: Delfi.lt