Na całym świecie od ponad kilkunastu lat prokonsumenckie instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej liczącym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej.

W Polsce sytuacja ta kształtuje się nieco odmiennie. Przekształcanie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną, jak również energię cieplną w przypadku instalacji solarnych dopiero stopniowo wchodzi na nasz rynek. Niedawne otwarcie rynku i próby kreowania konstruktywnego i ekologicznego myślenia nakierowanego na OZE wśród odbiorców końcowych spowodowały znaczący rozwój instalacji PV w ciągu ostatnich 2-3 lat. Rozwój ten dotyczy zarówno firm produkujących panele fotowoltaiczne czy podzespoły instalacji PV, jak również instalatorów i serwisantów takich instalacji.

Termowizja w fotowoltaice
W przypadku fotowoltaiki termowizja znalazła głównych odbiorców właśnie wśród instalatorów i serwisantów PV. Każda, nawet najlepiej wykonana instalacja z biegiem czasu podlega procesowi starzenia, mniejszym lub większym defektom, czy też jest poddawana działaniu nieprzewidzianych czynników zewnętrznych. Dodając do tego cały szereg niewidzialnych gołym okiem defektów m.in.: wadliwych ogniw, uszkodzeń diod bypass, mikropęknięć, rozwarstwień występujących pomiędzy taśmą przewodzącą a ogniwem czy niedopasowania parametrycznego samych modułów może spowodować, że nie będziemy w pełni zadowoleni z wydajności zainstalowanej instalacji. Z doświadczenia wiemy, że moduł fotowoltaiczny jest tak mocny, jak najsłabsze z jego ogniw w segmencie. Po wykryciu wadliwego ogniwa serwisant jest w stanie znacznie szybciej usunąć defekt, co nam jako użytkownikom pozwala na zaoszczędzenie dodatkowych kosztów wynikających z niesprawnej instalacji.

2 3
RYS. 1. WADLIWE PANELE FOTOWOLTAICZNE

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę warunki środowiskowe w których montowany jest badany moduł. Zacienienie drzewami, uszkodzone ogniwo, śnieg czy brud zalegający na ogniwach powoduje ich grzanie, zmniejszenie produkowanej energii i występowanie większych obciążeń co przy dłuższym czasie może powodować uszkodzenie ogniwa a w konsekwencji całej baterii. Na tą chwilę należy pamiętać, że ogniwa fotowoltaiczne charakteryzują się wydajnością nieprzekraczającą ~24%, zatem tylko sukcesywna i okresowa diagnostyka termowizyjna instalacji da nam możliwość wczesnego zlokalizowania defektów i szansę na zachowanie 100% sprawności całego układu.

Kamera termowizyjna testo 876
Warto wiedzieć, że przy wykonywaniu pomiarów termowizyjnych na instalacjach PV muszą być spełnione następujące warunki:
– pogodowe: sucho i bezchmurnie, nasłonecznienie w zakresie 500-600 W/m2, niskie temperatury zewnętrzne
– pomiarowe: moduł PV powinien być ustawiony prostopadle do padania promieni słonecznych, zaś kamera pod kątem ~90˚ do instalacji, odległość pomiaru to 2-3 m, zaś przy określaniu emisyjności jako mierzony materiał należy wybrać szkło.

4 5 6
RYS. 2 KAMERA TERMOWIZYJNA TESTO 876

By pomiar w tych warunkach nie przysparzał problemów kamera termowizyjna powinna być prosta, uniwersalna i lekka. Idealnym rozwiązaniem jest generacja kamer testo 876 będąca odpowiedzią firmy Testo AG na wciąż rosnące zapotrzebowanie rynku termowizyjnego w ostatnich latach. Potrzeba wykonywania zdjęć termowizyjnych o zwiększonych dokładnościach z wysoką rozdzielczością daje szanse na wykorzystanie kamer termowizyjnych jako urządzeń wielofunkcyjnych zarówno w budownictwie pasywnym, fotowoltaice, elektryce jak i w przemyśle. Kamera termowizyjna testo 876 to wysoka czułość termiczna (do 80mK), wbudowany aparat cyfrowy i zakres pomiarowy do 280°C. Nowoczesna i ergonomiczna obudowa z obrotowym i ruchomym wyświetlaczem umożliwia monitorowanie pod różnymi kątami trudnodostępnych obiektów a wymienne teleobiektywy (32°x23° i 9°x7°) pozwalają na szczegółowe ujęcia detali nawet z większych odległości. Rozdzielczość detektora 160×120 pikseli z możliwością jej 2-krotniego zwiększenia na zdjęciu termowizyjnym do 320×240 pikseli (SuperResolution) w połączeniu z szerokokątnym obiektywem sprawia, że instalacja i odbiór nowych instalacji PV staje się znacznie łatwiejszy. Jednym rzutem oka możemy zaobserwować przegrzewające się ogniwa, co może być skutkiem mikropęknięć, uszkodzeń mechanicznych czy nieprawidłowego zlutowania poszczególnych podzespołów.

7

RYS.3 W PEŁNI FUNKCJONALNA INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dodatkowym argumentem wybijającym firmę Testo AG ponad konkurencję jest dołączane do kamery oprogramowanie IRSoft. Program ten łączy w sobie niezwykle prostą i intuicyjną obsługę, rozbudowany interfejs i szeroką funkcjonalność dzięki czemu zaspokaja oczekiwania nawet najwybredniejszych klientów. Co więcej, corocznie Testo AG wprowadza aktualizację oprogramowania i udostępnia ją do użytku swoim klientom.
Na co pozwala Software:
– wyszczególnienie dowolnej ilości punktów, również Coldspot/Hotspot
– wykonanie histogramu i 5 linii profilu
– TwinPix – funkcja nakładania obrazu termowizyjnego na obraz rzeczywisty
– możliwość korelacji emisyjności i odbić dla całego zdjęcia, wybranej powierzchni i punktu
– ręczna regulacja skali, limitów, izotermy
– wykonanie raportu (10 pomocniczych formatów z możliwością edycji)
Pamiętaj – by instalacja była w 100% sprawna niezbędne jest wczesne zlokalizowanie jej defektów. Postaw na termowizję i kamerę testo 876.
Product Manager Div TI
Maciej Pudelski
Testo Sp. z o.o.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY