Największy na świecie system magazynujący energię właśnie został uruchomiony.  Firmie Tesla, we współpracy z SCE, udało się zakończyć projekt w planowanym terminie. System akumulatorów jest wyposażony w 400 jednostek Tesla Powerpack 2, przy czym każda jednostka jest w stanie zapewnić 210 kWh energii, co stanowi ponad dwukrotność pojemności jednostki Powerpack pierwszej generacji.

Biorąc pod uwagę całkowitą pojemność systemu, podstacja może zgromadzić wystarczającą ilość energii, by zasilić 2 500 domów w ciągu jednego dnia. Niemniej będzie wykorzystywana jako dodatkowe źródło istniejących już systemów energii SCE, tak aby możliwe było dostarczenie energii większej ilości odbiorców. Dzięki zewnętrznemu magazynowaniu energii w godzinach szczytu, podstacja umożliwi zapewnienie dostaw energii elektrycznej nawet w sytuacji dużego na nią zapotrzebowania.

Istnieją również inne podobne inicjatywy na tak dużą skalę, jednak system Tesli i SCE jest jedynym, który został uruchomiony. Stanowi także pierwsze wielkoskalowe zastosowanie systemów magazynowania energii Powerpack Tesli.

magazyny energii Tesli

Systemy magazynowania energii Powerpack Tesli, źródło: Tesla

Tego rodzaju projekt wskazuje na zmianę kierunku działania obecnych dostawców energii, którzy dążą do znalezienia „czystszych” i bardziej opłacalnych źródeł energii. Tesla, która połączyła siły z Solar City, wysuwa się na pierwszy plan, jeśli chodzi o różnego rodzaju projekty związane z energetyką słoneczną i nie tylko.

W miarę jak środowiskowe, finansowe oraz polityczne następstwa zależności od paliw kopalnych stale się powiększają, wzrasta też potrzeba wykorzystania czystych źródeł energii. Tesla podtrzymuje swoją strategię wspierającą przyjazne środowisku rozwiązania, związane z produkcją energii.

Opracowano na podstawie: Futurism

Zdjęcie główne: Electrek