NFOŚiGW finansuje projekt pilotażowy prowadzony we współpracy z władzami gmin Zabierzów i Wilkowice, które mają zmobilizować mieszkańców tych gmin do rezygnacji z ogrzewania domów przestarzałymi źródłami ciepła. Poprzez ten pilotaż, NFOŚ chce wypracować optymalny model współpracy z samorządami w programie Czyste Powietrze.

Mobilizacja mieszkańców do działania

Do wymian kopciuchów ma zmobilizować mieszkańców możliwość skorzystania z pełnowymiarowego doradztwa. NFOŚ chciałby dotrzeć do osób, które same mogłyby sobie nie poradzić z wypełnieniem wniosku i sięgnięciem po dotację. Pilotaż pozwoli na sprawdzenie, czy możliwość otrzymania porady w urzędzie ułatwi walkę z zanieczyszczeniem powietrza.

Wybór gmin

Gminy Zabierzów i Wilkowice zostały wybrane nieprzypadkowo. Ich położenie i charakterystykę doskonale sprawdzą się w pilotażu. Zarówno Zabierzów jak i Wilkowice to gminy wiejskie, z przeważającą zabudową jednorodzinną – usytuowane na terenach o największym zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

Warto dodać, że Zabierzów należy także do gmin tzw. obwarzanka krakowskiego, który przez wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, niweluje skutki wprowadzenia całkowitego zakazu palenia węglem i drewnem w Krakowie. W związku z tym pilotaż w tym miejscu będzie niejako ukłonem w stronę Krakowa. Testy potrwają dwa miesiące.

Realizacja

Dwumiesięczny pilotaż realizowany na podstawie umowy z firmą pomagającą przy wypełnieniu wniosków o dofinansowanie rozpoczął się w pierwszej połowie stycznia. W jego ramach, wszyscy mieszkańcy gmin Zabierzów i Wilkowice, zainteresowani udziałem w programie „Czyste Powietrze”mogą bezpłatne skorzystać z działań informacyjno-doradczych. Działania obejmują po dwa spotkania informacyjne w każdej z gmin, dyżury konsultacyjne, a nawet doradztwo w indywidualnych domach. Konsultanci „Czystego Powietrza” będą pomagali w wypełnianiu i składaniu wniosków do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska w Krakowie i Katowicach.

Według Piotra Woźnego, Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki podjętym działaniom, Czyste Powietrze pozyska dodatkowych beneficjentów, którzy ze względu na brak wiedzy, obawę przed formalnościami czy brak mobilności do tej pory nie skorzystali z programu. Narodowy Fundusz wyciągnie też wnioski, czy ten sposób działania przyniesie wymierne korzyści, czyli wzrost liczby składanych wniosków.

W Polsce istnieje 2477 gmin. Do tej pory do porozumienia w ramach współpracy przy realizacji programu „Czyste Powietrze” przystąpiło ponad 630 gmin. Rekomendacje z pilotażu NFOŚiGW posłużą do optymalizacji sposobu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wdrażaniu „Czystego Powietrza”.

To dobry krok, podkreślany również przez Prezesa Piotra Woźnego. To właśnie samorządy są najbliżej swoich mieszkańców, znają ich potrzeby i trudności w uzyskaniu dofinansowania. Właśnie dlatego trzeba połączyć siły, by podnosić świadomość lokalnych społeczności w zakresie dbania o jakość powietrza, co przełoży się na liczniejsze grono wnioskodawców o środki w programie.

Źródło: NFOŚiGW

 

Redakcja GLOBEnergia