Société du Canal de Provence (SCP) planuje przetestować pływającą farmę fotowoltaiczną wykorzystującą system nadążny w delcie Rodanu w południowej Francji. Agencja ogłosiła już przetarg na budowę instalacji o mocy 250 kW, a zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 14 lutego.

Miejsce montażu pływającej instalacji, fot. Société du Canal de Provence

Testy

Zalety zastosowania systemu nadążnego w pływających instalacjach wciąż są do końca zbadane. Wciąż nie jest jasne, czy ograniczenia techniczne i klimatyczne (szczególnie wiatr) można zrekompensować wzrostem wydajności uzyskanym dzięki trackerom.

Celem testów jest potwierdzenie, że wzrost produkcji związany z systemem nadążnym jest wystarczający do amortyzacji dodatkowych kosztów, które z niego wynikają. Szczegółowe informacje omawiające w jaki sposób pływająca farma powinna być połączona z systemem śledzenia słońca, są zawarte w dokumentach przetargowych.

Inne pływające elektrownie we Francji

W 2019 r. We Francji oddano do użytku dwie pływające elektrownie słoneczne, w tym największą pływającą elektrownię fotowoltaiczną w Europie o mocy 17 MW. Projekt O’MEGA 1 o powierzchni 17-hektarów w Vaucluse może wytworzyć energię odnawialną dla ponad 4700 gospodarstw domowych. Druga pływająca elektrownia jest znacznie mniejsza – o mocy 226 kW. Została zainstalowana przez Compagnie nationale du Rhône (CNR) w południowej Francji. Żaden z projektów nie jest wyposażony w system śledzenia.

Inne elektrownie wykorzystujące system nadążny

Projekt oparty na systemach nadążnych jest obecnie opracowywany w Holandii przez Floating Solar BV. Projekt jest planowany dla stacji uzdatniania wody pitnej należącej do holenderskiego zakładu wodociągowego Waterleidingbedrijf Noord-Holland i składa się z 15 pływających elektrowni słonecznych o łącznej mocy wynoszącej 25 MW.

Przetarg na instalację

Instalacje słoneczne będą oparte na technologii nadążnej zapewniają obrót w kierunku słońca w ciągu dnia. System opiera się na algorytmie, który może stopniowo dostosowywać pozycję panelu i przez to zwiększyć wydajność systemu nawet o 30%.

Przetarg na budowę pływającej instalacji nadążnej o mocy 250 kW potrwa do 14.02.2020 roku. Elektrownia powinna zostać oddana do użytku do końca tego roku.

Źródło: pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia