Od momentu uchwalenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii znacząco wzrosły wolumeny wystawianych przez URE gwarancji pochodzenia.

 
Towarowa Giełda Energii, która prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, zaobserwowała zainteresowanie tym instrumentem ze strony rynku. Rezultatem tego jest zwarcie pierwszych umów sprzedaży gwarancji pochodzenia, które łącznie obejmują 104 535 megawatogodzin energii.
W RGP na stronę kupującą oczekuje obecnie kolejnych 265 000 gwarancji pochodzenia. TGE przewiduje w najbliższym czasie wzrost ilości wystawionych gwarancji pochodzenia oraz obrotów tymi dokumentami.

Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii.

Gwarancje pochodzenia w pierwszej kolejności wprowadzono dla energii ze źródeł odnawialnych (OZE), co stało się dodatkowym bodźcem do rozwoju tego sektora. Powstają spółki obrotu gwarantujące swoim klientom, że 100% kupowanej przez nich energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, czy nawet z konkretnych instalacji. Wiele spośród funkcjonujących w Niemczech, czy w państwach skandynawskich certyfikatów energetycznych, również opiera się na informacjach, zawartych w gwarancjach pochodzenia. Trwają dyskusje nad wprowadzeniem podobnego instrumentu dla energii z kogeneracji, węgla, czy atomu.
 
Rejestr Gwarancji Pochodzenia skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów, oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Źródło: TGE