Pierwsze spotkanie zespołu ds. rozwoju oferty giełdowej dla sektora OZE, działającego przy Towarowej Giełdzie Energii, odbyło się 4 października 2021 roku. Powołanie grupy ekspertów jest następstwem opublikowanego w lipcu 2021 roku raportu Instytutu Jagiellońskiego pt. „Kierunki rozwoju rynku giełdowego dla sektora OZE”, który został opracowany na zlecenie TGE i PSEW.

W skład zespołu, który będzie platformą kontaktu pomiędzy uczestnikami rynku giełdowego, weszli specjaliści z różnych gałęzi branży energetycznej oraz instytucji finansowych, mający realny wpływ na wypracowanie rozwiązań wspierających rozwój branży OZE.

Opisywaliśmy w lipcu, że wspomniany raport przybliża plany TGE dotyczące wprowadzenia na rynek giełdowy nowych produktów, zbliżonych do standardów cPPA, które zmniejszą ryzyko inwestycyjne tak dla wytwórców i odbiorców zielonej energii, jak i instytucji finansujących te źródła. Eksperci rekomendują wprowadzenie standaryzowanych produktów cPPA w formie fizycznej dostawy wraz z gwarancjami pochodzenia, dedykowanej formy pokrywania wymaganych wartości depozytów zabezpieczających dla sektora OZE, Indeksów typu Wind i P oraz weryfikację wdrożenia dedykowanych instrumentów blokowych na rynku SPOT. Ponadto zaproponowano wprowadzenie wieloletnich kontraktów zabezpieczających cenę energii w formule instrumentów finansowych

Wśród analizowanych obszarów długoterminowe kontrakty na zakup energii

Eksperci mają za zadanie wypracowanie odpowiednich rozwiązań i rekomendacji dla sektora odnawialnych źródeł energii. Podczas pierwszego spotkania omówiono zaproponowane w raporcie rozwiązania i wyznaczono dalsze plany związane z ich wdrożeniem. Dyskutowano m.in. o kontraktach cPPA i możliwości potencjalnej standaryzacji celem wprowadzenia do obrotu giełdowego.

Docelowo zespół opracuje kluczowe założenia oraz mechanizmy rynkowe związane z transformacją rynku energii z uwzględnieniem aspektów prawnych i biznesowych pod kątem rozwoju sektora OZE. Przeanalizuje korzyści, ryzyka oraz aspekty finansowe związane z uruchomieniem nowych narzędzi oraz ich funkcjonowaniem w przyszłości.

Towarowa Giełda Energii i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej z początkiem roku podpisały Porozumienie o współpracy, którego celem jest przygotowanie kompleksowych rozwiązań giełdowych z myślą o obrocie energią wyprodukowaną w odnawialnych źródłach energii oraz przedstawienie rekomendacji w zakresie rozwoju innych usług związanych z tym sektorem.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: Towarowa Giełda Energii

Redakcja GLOBEnergia