To już pewne! Druga tura aukcji OZE rusza 2 grudnia

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Pierwsze aukcje OZE w tym roku odbyły się na przełomie maja i czerwca. Do sprzedaży w ramach ośmiu aukcji przeznaczono wówczas nieco ponad 68 TWh energii elektrycznej z OZE o łącznej wartości blisko 24 mld zł. Łącznie zakontraktowano blisko 37 TWh energii elektrycznej o wartości ponad 8,5 mld zł. Tak jak informowaliśmy, jedynie trzy z ośmiu przeprowadzonych aukcji zostały rozstrzygnięte. Aukcja AZ/1/2021 przeznaczona dla instalacji istniejących nie została rozstrzygnięta z powodu braku ofert, natomiast pozostałe cztery nie mogły zostać rozstrzygnięte, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o OZE, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

W podsumowaniach pierwszych aukcji prezes URE wyjaśniał, że w wyniku rozstrzygnięcia tegorocznych aukcji łącznie może powstać nieco ponad 2,5 GW nowych mocy wytwórczych. Ceny energii dla instalacji PV powyżej 1 MW oraz tych nie większych niż 1 MW zbliżają się do siebie. Wynika to z faktu, iż wytwórcy energii dyskontują w cenie ofertowej ryzyka związane z realizacją większych projektów, które nie są obecne w przypadku instalacji nie większych niż 1 MW. URE szacuje, że w kolejnych aukcjach dedykowanych dla instalacji pow. 1 MW ciężko będzie znaleźć istotny potencjał projektów wiatrowych. Wynika to z polityki przestrzennej, której kształt nadała tzw. ustawa odległościowa.

Kolejna tura rusza w grudniu

Zgodnie z uzgodnionym z Ministrem Klimatu harmonogramem kolejnych w 2021 roku aukcji na sprzedaż energii z OZE, pierwsze dwie aukcje odbędą się w dniach 2 i 3 grudnia 2021 roku i dedykowane zostały hybrydowym instalacjom OZE

Tabela: URE

Dwie kolejne aukcje – 7 i 9 grudnia – przeznaczone będą dla instalacji wiatrowych na lądzie i technologii fotowoltaicznych, w tym także dwa koszyki: dla instalacji poniżej i powyżej 1 MW). W ostatniej, piątej aukcji będą mogły wziąć udział m.in. źródła wodne oraz geotermalne.

Aukcje zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach OZE, który określa szczegółowe zasady organizacji aukcji, jak np. tryb składania ofert, przebieg i sposób rozstrzygnięcia aukcji, warunki przetwarzania danych dotyczących uczestników aukcji, wymagania techniczne dotyczące dostępu do internetowej platformy aukcyjnej, sposób zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowości przebiegu aukcji, ale także ewentualne warunki zawieszenia dostępu do Internetowej Platformy Aukcyjnej (IPA).

- W wyniku przeprowadzonych dotychczas aukcji wsparciem objęto blisko 4 tysiące instalacji OZE, kontraktując wytwarzaną w nich energię elektryczną na kwotę ponad 59 mld zł. Zdecydowana większość wsparcia – bo blisko 58 mld zł - trafiła do instalacji projektowanych – komentuje Rafał Gawin, Prezes URE.

W tegorocznych aukcjach przeprowadzanych w maju i czerwcu rozdysponowano 8,5 mld zł, natomiast w grudniowych do zagospodarowania jest ponad 8,6 mld złotych - do zakupu przeznaczono 18,5 TWh energii.

Zobacz również