Wyrok NSA jest równoznaczny z tym, że nic nie może już zablokować działań podjętych przez władze województwa małopolskiego ws. walki ze smogiem.

Andrzej Guła

Źródło: Twitter

Zakaz spalania paliw stałych od września 2019!

Chodzi o skargi kasacyjne od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego, podjętą 15 stycznia 2016 roku. Wprowadzała ona na obszarze Krakowa całkowity zakaz palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Jako dopuszczalne do stosowania wskazane zostały paliwa gazowe oraz lekki olej opałowy.

Skargę złożyły cztery osoby. W tej sprawie 27 września 2016 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie doszło do rozprawy, podczas której sąd oddalił skargi.

KAS

Źródło: Twitter

Sukces ruchu obywatelskiego!

Mieszkańcy Krakowa są przygotowani do wdrożenia w życie zapisów uchwały, pracowali na to przez ostatnie 5 lat.

Wymieniono ponad 20 tysięcy kotłów na paliwa stałe, a efekty tych działań widać już dziś – wylicza Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego.

Jak wynika z analiz na które powołuje się Lutomska, stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu mierzone w Krakowie systematycznie spada od 2013 roku, z poziomu 7,7ng/m3 do 4,9 w roku 2018.

Tak samo liczba dni w których normy dopuszczalnych stężeń pyłów zawieszonych są przekraczane. Kraków jest pionierskim miastem w walce ze smogiem! Walczy, bo problem dotyka mieszkańców, turystów  i studentów, którzy wybierają to miasto jako dobre miejsce na początek kariery zawodowej. Zakaz spalania paliw stałych powinien zatem mocno wpłynąć na poprawę jakości powietrza w stolicy Małopolski. Jako krakowska redakcja – temat Krakowa jest dla nas bardzo ważny. Będziemy to zatem bacznie obserwować.

Redakcja GLOBEnergia