Towarowa Giełda Energii wprowadza nowe indeksy dla sektora OZE – co nam dadzą?

Towarowa Giełda Energii (TGE) wprowadza dwa nowe indeksy miesięczne dla sektora OZE. Będą to TGeONSHOREm i TGePVm, które będą bazować na standardowych profilach produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych na lądzie i fotowoltaicznych w Polsce. Co dadzą nam nowe indeksy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Na konferencji prasowej przedstawiciele TGE poinformowali o zdefiniowaniu nowych indeksów miesięcznych dla sektora OZE. Równolegle TGE będzie publikować indeksy miesięczne: TGeBASEm, odpowiadający średniej arytmetycznej ze średnich ważonych wolumenem obrotu cen godzinowych RDN, oraz TGeBASE_WAvg, odpowiadający średniej miesięcznej cenie na RDN ważonej wolumenem obrotu.

TGE reaguje na oczekiwania rynku

TGE poinformowała, że zdefiniowanie nowych indeksów pozwoli na rozszerzenie zakresu publikowanych informacji zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku. Nowe indeksy pozwolą także na sformalizowanie miesięcznych wskaźników cenowych bazujących na Rynku Dnia Następnego.

Wpływ generacji PV i wiatrowej

Grzegorz Żarski, doradca zarządu TGE, wskazał, że nowe indeksy dadzą m.in. informacje, jaki jest wpływ generacji PV lub wiatrowej na ceny spot energii elektrycznej i możliwość porównania wyceny rynkowej generacji OZE w stosunku do źródeł konwencjonalnych. Ponadto, informację można będzie wykorzystać do wyceny inwestycji w OZE. Według Żarskiego, w przyszłości będzie też możliwość budowania instrumentów finansowych na podstawie nowych indeksów.

Indeksy TGeONSHOREm i TGePVm

Indeksy będą przygotowywane dla poszczególnych miesięcy dostawy lub obrotu (w zależności od indeksu), wraz z danymi historycznymi począwszy od stycznia 2021 r. Każdy będzie publikowany na stronie TGE nie później niż trzeciego dnia roboczego w odniesieniu do miesiąca poprzedniego.

Indeks TGeONSHOREm to średnia ważona cena dla 24 godzin dostawy energii elektrycznej w danym miesiącu, obliczana z wykorzystaniem wag określających udział efektywności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych lądowych w Polsce w poszczególnych godzinach doby, z perspektywy całej doby dostawy i przy uwzględnieniu tylko transakcji zawartych na instrumentach godzinowych RDN.

Indeks TGePVm ma taki sam mechanizm, tyle że dotyczy energii elektrycznej ze źródeł fotowoltaicznych.

Źródło: PAP Biznes

Zobacz również