Transformacja jednostki podążająca za trendem transformacji systemu energetycznego kraju

Transformacja energetyczna w naszym kraju rozumiana jest jako proces zmierzający do ograniczenia emisji CO2 do środowiska oraz obniżenia emisji substancji szkodliwych. W ostatnich latach wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. W strukturze zużycia energii sektor gospodarstw domowych (zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną budynków jednorodzinnych) ma największy udział w bilansie energetycznym Polski. Około 31% energii finalnej zużywanej jest przez gospodarstwa domowe. Jak trend transformacji energetycznej naszego kraju, czy nawet Europy zakrzewić w obywatelach?

Zdjęcie autora: Viessmann Polska
Zdjęcie autora: Viessmann Polska

Viessmann Polska

Producent systemów grzewczych, przemysłowych i chłodniczych

Podziel się

System grzewczy w modernizowanym, 300-metrowym domu jednorodzinnym składa się z trzech obiegów grzewczych. Od ponad 20 lat całą instalacją grzewczą zarządzał kocioł olejowy Viessmann, model Vitola 200. Ciepła woda użytkowa podgrzewana i magazynowana była w biwalentnym zbiorniku c.w.u. Vitocell 100 o pojemności 300 litrów. System przygotowania c.w.u. uzupełniony był dodatkowo o kolektory słoneczne, które przy użyciu energii pobranej ze słońca oddawały ciepło do jednej z wężownic zasobnika. Dzięki temu użytkownik otrzymywał darmowy podgrzew c.w.u., co szczególnie w okresie letnim pozwalało na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych poprzez sezonowe wyłączanie kotła z użytkowania. 

Fot. : Karol Wilgorz Technika Grzewcza

Po pierwsze – bezpieczeństwo i zaufanie do marki!

Podczas projektowania modernizacji systemu grzewczego, celem było stworzenie bezpiecznego systemu. Firmie wykonawczej – Salon Firmowy Viessmann Wilgorz z Wrocławia - zależało na pozostawieniu obecnych źródeł ogrzewania i podgrzewu c.w.u. W tym celu, przy jednoczesnym zachowaniu sprawdzonej i uznanej przez klienta marki Viessmann, zaproponowano montaż pompy ciepła Vitocal 250-AH o mocy 13,4 kW. Jest to pompa ciepła powietrze/woda typu monoblok do współpracy z kotłem grzewczym jako zewnętrzną wytwornicą ciepła. W odróżnieniu od podstawowej wersji urządzenia, Vitocal 250-A, który został, zaproponowany Inwestorowi wyposażony jest w hydraulikę do podłączenia kotła jako szczytowego źródła ciepła. Nie posiada także grzałek elektrycznych, ponieważ w skrajnych temperaturowo przypadkach ogrzewanie przejmuje kocioł. Regulator pompy ciepła płynnie steruje pracą kotła olejowego jako zewnętrznej wytwornicy ciepła.

Fot. : Karol Wilgorz Technika Grzewcza

W celu zapewnienia odpowiedniego odbioru ciepła przez zasobnik, obie wężownice zostały połączone w jedną. Na zainteresowanie zasługuje zastosowanie płytowego wymiennika ciepła i pompy cyrkulacyjnej do ładowania zasobnika z kolektorów, dzięki czemu możliwe jest dalsze wykorzystywanie energii słonecznej pochodzącej z kolektorów do podgrzewu c.w.u. Dzięki modernizacji obiektu i zastosowaniu nowoczesnych źródeł ciepła możliwe jest zmniejszenie zużycia energii o około 30-40%.

Elastyczność systemu i synergia różnych źródeł

Zaproponowane przez inż. Georginę Wilgorz rozwiązanie pozwala na efektywne wykorzystanie różnych, uzupełniających się nawzajem źródeł ciepła, w zależności od ich podaży w danym momencie. Pozwala to na pokrycie niedoborów energii z jednego źródła produkcją energii w pozostałych dostępnych. W ogrzewnictwie takie rozwiązania łączą pozyskiwanie ciepła z kolektorów słonecznych, kotła olejowego oraz sterującą tym układem nowoczesną pompą ciepła Vitocal 250-AH. Zastosowany układ redukuje zapotrzebowanie na energię lub paliwo w skali danego okresu i skutecznie redukuje koszty związane z pozyskiwaniem ciepła.

Opracowanie: Viessmann we współpracy z Salonem Firmowym Viessmann – Karol Wilgorz Technika Grzewcza z Wrocławia

Materiał promocyjny

Zobacz również