Polska dzięki wielu funduszom oraz mechanizmom finansowania przeznaczonym na transformację systemu energetycznego ma również szansę łagodnie przejść przez tę zmianę. Obecnie trudniej jest pozyskać finansowanie inwestycji w wytwarzanie oparte na węglu kamiennym. Coraz częściej słychać, że instytucje finansowe odchodzą od finansowania inwestycji węglowych. Dotyczy to zarówno inwestycji w wydobycie węgla, jak i w wytwarzanie energii z tego surowca.

Lądowa energetyka wiatrowa

Obecnie budowa elektrowni wiatrowych na lądzie kosztuje w przeliczeniu na instalowany 1 MW mocy około 1,4 mln euro w porównaniu do kosztu 2 mln euro w przypadku inwestycji wiatrowych podejmowanych w 2015 roku. Zanotowany spadek kosztów inwestycyjnych umożliwia obecnie budowę znacznie większych mocy wiatrowych tym samym kosztem, który był notowany w sektorze wiatrowym jeszcze kilka lat wcześniej.

W zeszłym roku w Europie zainwestowano w budowę nowych farm wiatrowych  około 17 mld euro. Pomimo ustawy odległościowej uchwalonej w Polsce w 2016 roku, zanotowano w zeszłym roku wzrost inwestycji w tym sektorze. Polska wraz z Hiszpanią jako jedyne kraje w Europie Południowej i Środkowo-Wschodniej osiągnęły wzrost inwestycji w budowę farm wiatrowych.

Morska energetyka wiatrowa

Morska energetyka wiatrowa opiera się na skomplikowanym łańcuchu dostaw – średni koszt budowy 1 MW mocy wynosi ok. 4 mln euro. To przekłada się na milionowe inwestycje, które w Europie przekraczają już 40 mld euro oraz na tworzenie nowych miejsc pracy. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (Wind Europe) szacuje, że w Europie ok. 75 tys. osób zatrudnionych jest na stanowiskach bezpośrednio związanych z morską energetyką wiatrową. Rozwój sektora stworzył szansę dla mniej rozwiniętych miast na północy Niemiec i przyciągnął inwestorów do podupadających portów.

Można zakładać, że podjęcie strategicznej decyzji o budowie morskich farm wiatrowych w Polsce pozytywnie wpłynie na polską gospodarkę. Zgodnie z opublikowanym 23 listopada 2018 r. projektem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Polsce do 2040 może wynieść ok. 10 GW. Odpowiada to szacowanym nakładom inwestycyjnym na poziomie ok. 40 mld euro.

Istotny udział w łańcuchu wartości może zostać zagospodarowany przez polski przemysł. Potencjał rodzimego przemysłu należy rozpatrywać w dwóch wymiarach: przedsiębiorstw, które już dzisiaj realizują zamówienia dla inwestycji spoza Polski, oraz potencjał rozwoju przedsiębiorstw, który może zostać wykorzystany w perspektywie kilkunastu lat, który pozwoliłby prawie całkowicie zagospodarować łańcuch dostaw dla morskich farm wiatrowych.

Źródło: Raport Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej oraz Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych

Redakcja GLOBEnergia