Transport modułów PV pod kontrolą!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

5365030pan

Niemieckie firmy logistyczne TÜV Rheinland i DB Schenker opracowały nowy system kontrolujący i monitorujący proces transportu modułów PV.  Taka innowacja zapewni większe bezpieczeństwo modułów w czasie transportu.

Do tej pory nie było żadnych statystyk traktujących o stopniu uszkodzenia modułów w fazie ich transportu, dlatego też odbiorcy nie mogli żądać zwrotu pieniędzy za poniesione szkody.  Prace nad przygotowaniem takiego systemu trwają już od roku.  

Kompleksowy system monitorowania będzie się składał z  3 faz.
Na pierwszy etapie kontrolowane będzie opakowanie produktów przeznaczonych do transportu. Następnie sprawdzane będą parametry wyjściowe modułów które opuszczają fabrykę, a badania takie będą przeprowadzane przez ciągle kalibrowane urządzenia pomiarowe. Ostatni etap będzie  polegał na ciągłym monitorowaniu modułów w czasie transportu, a także na nadaniu próbek modułów w celu zweryfikowania ich jakości, gdy tylko zostaną przywiezione do docelowego magazynu.  Na koniec, konieczne będzie potwierdzenie stanu w jakim moduły dotarły do magazynu.
Takim sposobem uszkodzone moduły fotowoltaiczne zostaną wyeliminowane ze sprzedaży, nie narażając potencjalnych użytkowników na straty. Joachim Marxera , Globalny Wiceprezes Semicon / Solar Vertical Market w DB Schenker wyjaśnia: „Zaawansowana technologia czujnika z DB Schenker uruchamia alarm w czasie transportu i informuje odpowiednie służby, że moduły są narażone na jakiekolwiek nadzwyczajne naprężenia podczas transportu morskiego i drogowego”.
Po zakończeniu kompleksowej analizy na etapie transportu, firma  TÜV Rheinland będzie wykonywała  niezależną certyfikację procesów transportowych odpowiednich producentów. Dzięki temu, może będzie sporządzić bazę  firm transportowych, których usługi będą godne polecenia.  Warto nadmienić, że TÜV Rheinland jest wiodącym na rynku międzynarodowym  dostawca usług badawczych dla przemysłu solarnego. Swoje badania nad transportem elementów instalacji solarnych rozpoczęła w 1985 roku i od tego czasu ma w swoich szeregach ponad 200 specjalistów oraz oferuje swoje usługi ponad 500 producentom  elementów instalacji PV.

Źródło:
www.sunwindenergy.com
www.tuv.com
Anna Będkowska