Elektryfikacja pojazdów staje się coraz większym problemem nie tylko dla prywatnych kierowców, ale także dla miast i władz lokalnych, którym powierzono zadanie wdrożenia infrastruktury elektromobilności.

Energia słoneczna idealnie wpasowuje się w trend ekologicznego transportu. Według Solar Power, w lekkim transporcie drogowym, instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kW, mogłaby z łatwością wytworzyć dzienną ilość energii elektrycznej potrzebną dla przeciętnego wykorzystania pojazdu elektrycznego, bez względu na położenie geograficzne i zmiany czasowe, w tym sezonowe.

Czas pracy

Dodatkowym plusem jest to, że stosunkowo łatwo przewidzieć kiedy energia słoneczna będzie wytwarzana w ciągu dnia. To czynnik, który doskonale uzupełnia elektromobilność, szczególnie w takich przypadkach użytkowania, jak codzienne ładowanie w miejscach pracy lub na parkingu, a także z możliwością optymalizacji ładowania w domu, za pomocą inteligentnych urządzeń ładujących.

Źródło: Solar Power

Z takich powodów pojawiło się rosnące zainteresowanie wykorzystaniem energetyki słonecznej w elektromobilności ze strony firm transportowych i energetycznych. Wykorzystanie technologii słonecznej do ładowania, wydaje się obiecującym rozwiązaniem dla mobilności jutra.

Wykorzystanie

Przemysł energetyczny i motoryzacyjny opracował innowacyjne modele umożliwiające ekologicznym pojazdom jazdę na odnawialnej energii elektrycznej. Wśród najbardziej dynamicznych modeli można wskazać “zużycie własne”, które budzi szczególne zainteresowanie konsumentów indywidualnych, a także w miejscach pracy. Elastyczny pojazd elektryczny optymalizuje współczynnik zużycia własnego i obniża rachunki za energię odbiorcy. Zewnętrzne rozwiązania pozyskiwania energii słonecznej również zyskują na znaczeniu, szczególnie w związku ze zwiększonym wykorzystaniem kryteriów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w miejskich infrastrukturach ładowania. Ponadto duże umowy na zakup energii słonecznej dla przedsiębiorstw, demonstrują konkurencyjność i stabilność cen energii elektrycznej z energii słonecznej.

Fotowoltaika zintegrowana z pojazdem również staje się coraz bardziej interesujący rozwiązaniem, we wszystkich segmentach transportu – od samochodów prywatnych po floty samochodów w miejscach pracy, pociągi i transport publiczny. Jednakże mobilność słoneczna wymaga jeszcze wielu innych badań.

Polityka

Do odpowiedniego tempa rozwoju słonecznej mobilności konieczna jest odpowiednia polityka transportowa. Zapewnienie sprawiedliwego dostępu do elektromobilności, rozmieszczenie infrastruktury ładowania – przy jednoczesnym wspieraniu synergii z rosnącym wykorzystaniem energii odnawialnej, w szczególności energii słonecznej – jest kluczem do sukcesu!

Źródło: Solar Power

Redakcja GLOBEnergia